header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Takin čínský

Latinsky:Budorcas taxicolor bedfordi
Anglicky:Golden takin
 • Takin čínský
 • takin čínský
 • takin čínský.jpg
 • takin.jpg

Takin čínský neboli zlatý obývá horské oblasti Himalájí, Indie a západní Číny (Assam, Mishmi, S´chuan, Shensi) v nadmořských výškách 2000 - 4500 m. V zimní sezóně migruje do nižších poloh. Žije v jehličnatých lesních a hustých porostech zakrslých bambusů a rododendronů. Kvůli kultivaci krajiny, odlesňování a pytlačení pro vysoce ceněné maso byl v minulosti téměř vyhuben. V současnosti je považován za zranitelný druh.

Charakteristickým znakem takina čínského je jeho „zlatá", hustá a dlouhá srst a mohutné zatočené rohy, které dorůstají délky až 64 cm. Nohy jsou krátké a zavalité s širokými kopyty uzpůsobenými k pohybu v hustě zarostlém terénu.

Žije v rodinných skupinách tvořených 8 - 10 jedinci. V době nedostatku potravy se takini sdružují do stohlavých stád. Staří jedinci jsou samotářští. Rozmnožování začíná v červnu a trvá do konce července. Samice je březí 7 - 8 měsíců, poté rodí v únoru a březnu jedno, vzácně dvě mláďata. Takini pohlavně dospívají v 4,5 - 5,5 letech.

Potravu přijímají takini brzy ráno a v pozdním odpoledni, nejaktivnější jsou přes den. Při cestách za potravou prošlapávají úzké cestičky skrz hustý porost. Živí se trávou, listy, pupeny nebo bambusovými výhonky.

Jejich hlavními predátory jsou medvědi a vlci. Pokud takin vycítí nebezpečí, ulehne do bambusového porostu.

Jako nový druh byl takin čínský objeven v roce 1950. 

 

Mimo čínské Zoo je tento druh chován pouze ve dvou japonských zahradách a v několika evropských zoo. V České republice se jedná o Zoo Liberec a Zoopark Chomutov. Jádro celé evropské populace je drženo v liberecké Zoo, jakožto jedinému majiteli všech evidovaných jedinců.

Zoologická zahrada Liberec chová takiny čínské od roku 2002, kdy ze zoologických zahrad v Číně připutoval samec Adam (*2001 Zoo Beijing) a samice Eva (*2000 Zoo Peking). O dva roky později se jim narodilo první mládě sameček Golda. Celkem se tomuto páru podařilo do roku 2015 odchovat 9 mláďat. V srpnu roku 2015 uhynul samec Adam. Samice Eva se dožila v zoologické zahradě uctihodných 18 let.

V současné době skupinu tvoří 4 dospělí jedinci (1 samec, 3 samice) a jejich 8 mláďat.

Petr Mikenda - 4/2021
Doctrina – základní škola a mateřská škola, s.r.o. - 5. A. - 2/2021
Paulie Garand - 7/2020

Na začátku roku 2017 se narodila tři mláďata, jeden sameček a dvě samičky. V současné době jsou všichni zmínění jedinci ozdobou zoologické zahrady Tierpark Berlin. V roce 2018 se v únoru narodila tři mláďata, jeden sameček a dvě samičky. Poslední, čtvrté mládě je sameček narozený na začátku března.

V roce 2019 se stádo rozšířilo o dvě mláďata - samce a samici.

 

 

 

 

 • takin čínský
O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 170-220 cm výška v kohoutku
 • Potrava: býložravec (listy, tráva, pupeny, výhonky)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: horské oblasti
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 300-350 kg
 • Doba březosti: 220-250 dní
Region výskytu Asie
Asie

Himaláje, Indie, západní Čína

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost