header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Takin čínský

Latinsky:Budorcas taxicolor bedfordi
Anglicky:Golden takin
 • Takin čínský
 • Takin čínský
 • Takin čínský
 • takin.jpg

Takin čínský obývá horské oblasti Himalájí, Indie a západní Číny (Assam, Mishmi, S´chuan, Shensi) v nadmořské výšce 2000-4500 m. V zimní sezóně migruje do nižších poloh. Žije v jehličnatých lesních a hustých porostech zakrslých bambusů a rododendronů. Kvůli kultivaci krajiny, odlesňování a pytlačení pro vysoce ceněné maso byl téměř vyhuben. 

Charakteristickým znakem takina čínského je jeho „zlatá" hustá, dlouhá srst a mohutné zatočené rohy, dorůstající délky až 64 cm. Nohy jsou krátké a zavalité, s širokými kopyty, uzpůsobenými k pohybu v hustě zarostlém terénu. Pokud vycítí nebezpečí, ulehne schován do bambusového porostu.

Žije v rodinných skupinách kolem 8-10 jedinců, v době nedostatku potravy se takini sdružují do stohlavých stád. Staří jedinci jsou samotářští. Rozmnožování začíná v červnu a trvá do konce července. Samice je březí 7 - 8 měsíců, poté rodí v únoru a březnu jedno, vzácně dvě mláďata. Takini pohlavně dospívají v 4,5-5,5 letech.

Potravu přijímají takini brzy ráno a v pozdním odpoledni, nejaktivnější jsou přes den. Při cestách za potravou prošlapávají úzké cestičky skrz hustý porost. Živí se trávou, listy, pupeny nebo bambusovými výhonky. Jejich hlavními predátory jsou medvědi a vlci.

Jako nový druh byl takin čínský objeven v roce 1950. Mimo čínské ZOO je tento druh chován pouze ve dvou japonských zahradách, v České republice v ZOO Liberec a v Zooparku Chomutov. 

 

Zoologická zahrada Liberec chová takiny čínské od roku 2002, kdy ze zoologických zahrad v Číně připutoval samec Adam (*2001 Zoo Beijing) a samice Eva (*2000 Zoo Peking). O dva roky později se jim narodilo první mládě sameček Golda. Celkem se tomuto páru podařilo do roku 2015 odchovat 9 mláďat. V srpnu roku 2015 uhynul samec Adam. V současné době skupinu tvoří devět jedincú, šest samic a tři samci.

Kryštof Trávníček - 1/2019

Na začátku roku 2015 se narodila tři mláďata, dva samečci a jedna samička.

V roce 2016 se opět narodila tři mldata, samci JOhn Woo a Sien a samička Aiwei. Za kmotra jim šel známý liberecký zpěvák Paulie Garant.

O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 170-220 cm výška v kohoutku
 • Potrava: býložravec (listy, tráva, pupeny, výhonky)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: horské oblasti
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 300-350 kg
 • Doba březosti: 220-250 dní
Region výskytu Asie
Asie

Himaláje, Indie, západní Čína

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost