header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Tamarín pinčí

Latinsky:Saguinus oedipus
Anglicky:Cotton-headed Tamarin
 • Tamarín pinčí
 • Tamarín pinčí

Drápkatá opička tamarín pinčí je také nazývána Lisztova, pro svou hřívu, připomínající vlasy hudebního skladatele. Obývá nížinný opadavý les a lesy do výšky 1500 m n. m. na pobřeží Karibského moře v Kolumbii. Vymezují si zde teritorium okolo 10 ha, přes den nacestují i více než kilometr. Na noc se uchylují do korun stromů. Vydávají zvuky podobné ptačímu zpěvu.

Tamarín je společenským zvířetem. V rodinném společenství 3 - 13 zvířat pomáhají rodičům s péčí o sourozence odrostlá mláďata i další členové. Samice je březí 140 dní, poté rodí jedno mládě nebo dvojčata. Samička je nosí na zádech první dva týdny, pak úkol předává samci a pouze je krmí. Opičky pohlavně dospívají v 18 měsíci stáří. Tamaríni se dožívají až 15 let.

Živí se převážně plody, semeny a mízou stromů. Z živočišné potravy vyhledávají drobné živočichy, jako je hmyz, ptáčata, mláďata malých savců nebo ptačí vejce.

Kvůli masivnímu odlesňování a kultivaci krajiny jsou ohroženi vyhubením. V minulosti byli rovněž loveni pro komerční obchod se zvířaty a pro biomedicínské účely. V současné době se odhaduje stav populace v přírodě na 7400 jedinců. 

Zapojen do programu EEP.

Zoologická zahrada Liberec chová tyto drápkaté opičky od roku 2010. V současné době je v Pavilonu opů k viděný jeden chovný pár.

Na chov tamarína pinčího přispívají:

Alice a Jiří Maštálkovi - 1/2022
Jana Rulcová - 1/2022
H. a L. Trdlovi - 10/2021
Petra Štychová a mopsík Kimísek - 11/2021
Veronika Jonová - 11/2021
Stanislav Krupka - 4/2021
Ivana Kučerová - 5/2021
Ing. Zuzana Povšíková - 2/2021


O druhu
 • Řád: Primáti (Primates)
 • Velikost: 60 cm délka těla s ocasem
 • Potrava: všežravec (ovoce, nektar, hmyz, ptáci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: nížinný opadavý les
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 0,4-0,45 kg
 • Doba březosti: 140 dní
Region výskytu Jižní Amerika
Jižní Amerika

Kolumbie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Vytvořila společnost