header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Tapír jihoamerický

Latinsky:Tapirus terrestris
Anglicky:Brazilian Tapir
 • tapir jihoamericky.JPG
 • tapir 2.JPG

Tapír jihoamerický obývá nížinné tropické lesy Jižní Ameriky v oblasti východně od And. Preferuje nížinné a bažinaté lesy poblíž vodních toků, kam se v případě nebezpečí může ukrýt. Je totiž i přes svůj mohutný vzhled dobrý plavec, který se dokáže potápět. 

Tapíři jsou samotářská zvířata, která se sdružují pouze v období páření a v době odchovu mláďat. Samice jsou březí přibližně 400 dní, poté rodí jedno mládě vážící 4 - 7 kg. Mládě je první měsíce svého života zbarveno jinak než dospělí jedinec. Má tmavě hnědou srst s bílými skvrnami a pruhy. Mládě zůstává se samicí další rok, než se osamostatní.

Stejně jako ostatní lichokopytníci jsou tapíři býložravci. Na pastvu vychází v noci, kdy vyhledávají rostlinnou potravu, jako je listí ze stromů a keřů, různé plody, popřípadě i vodní rostliny.

Ve své domovině je tento druh nejvíce ohrožen ztrátou životního prostředí kácením lesů, lovem a srážkami s auty.

 

Zoologická zahrada Liberec začala chovat tapíry jihoamerické v roce 2013, a to tři jedince (dva samce a jednu samici), kteří přijeli ze Zoo Praha. Naneštěstí jeden samec uhynul a dva zbylí jedinci byli zanedlouho opět transportování, buď zpátky do pražské zahrady, nebo do ciziny.

Po dvouleté přestávce se zoo vrátila k chovu těchto jihoamerických lichokopytníku, kdy do zahrady připutoval sameček ze zoo v německém Krefeldu. V roce 2016 mu začal dělat společnost samec  ze Zoo Brno.

Na chov tapíra jihoamerického přispívají:

Martin Blažek - 4/2022
Tereza Hoffmannová - 3/2022
Petr Ducháček - 3/2022
Marek Šťastný - 2/2022
Lady Clementine - 12/2021
Jakub - 11/2021
Adam Beneš - 9/2021
Tereza a Zdeněk Čálkovi, Česká Lípa - 5/2021
Magdaléna Selucká - 4/2021
Tereza Švecová - 4/2021


O druhu
 • Řád: Lichokopytníci (Perissodactyla)
 • Velikost: 170-200 cm délka těla
 • Potrava: býložravec (tráva, rákos, ovoce)
 • Aktivita: denní/noční
 • Biotop: nížinný a bažinatý tropický les
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 225-250 kg
 • Doba březosti: 400 dní
Region výskytu Jižní Amerika
Jižní Amerika

sever a střed Jižní Ameriky

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost