header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Tapír jihoamerický

Latinsky:Tapirus terrestris
Anglicky:Brazilian Tapir
 • tapir jihoamericky.JPG
 • tapir 2.JPG

Tapír jihoamerický je jeden ze čtyř druhů tapírů, který obývá nížinné tropické lesy Jižní Ameriky v oblasti východně od And. Preferuje nížinné a bažinaté lesy poblíž vodních toků, kam se v případě nebezpečí může ukrýt. Je totiž i přes svůj mohutný vzhled dobrý plavec, který se dokáže potápět. 

Tapíři jsou samotářská zvířata, která se sdružují pouze v období páření a v době odchovu mláďat. Samice jsou březí přibližně 400 dní a poté rodí jedno mládě vážící 4 - 7 kg. Mláďata zůstávají se samicí další rok, než se osamostatní.

Stejně jako ostatní lichokopytníci jsou tapíři býložravci. Na pastvu vychází v noci, kdy vyhledávají rostlinnou potravu, jako je listí ze stromů a keřů, různé plody popřípadě i vodní rostliny.  

 

Zoologická zahrada Liberec začala chovat tapíry jihoamerické v roce 2013, a to tři jedince (dva samce a jednu samici), kteří přijeli ze Zoo Praha. Naneštěstí jeden samec uhynul a dva zbylí jedinci byli zanedlouho opět transportování, buď zpátky do pražské zahrady, nebo do ciziny. Po dvouleté přestávce se zoo vrátila k chovu těchto jihoamerických lichokopytníku, a to v roce 2015, kdy do zahrady připutoval sameček Felippe ze zoo v německém Krefeldu.

Na chov tapíra jihoamerického přispívají:

Julka a Zuzka Šámalovy - 12/2017
Tereza a Zdeněk Čálkovi, Česká Lípa - 5/2018

O druhu
 • Řád: Lichokopytníci (Perissodactyla)
 • Velikost: 170-200 cm
 • Potrava: býložravec (tráva, rákos, ovoce)
 • Aktivita: denní/noční
 • Biotop: nížinný, bažinatý tropický les
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 225-250 kg
 • Doba březosti: 400 dní
Region výskytu Jižní Amerika
Jižní Amerika

sever a střed Jižní Ameriky

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost