header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Toko Deckenův

Latinsky:Tockus deckeni
Anglicky:Von der Decken's Hornbill
 • toko Deckenův, foto: Hlaváč
 • toko Deckenův samice
 • toko Deckenův, foto: Špaček
 • toko Deckenův

Toko Deckenův obývá křovinaté buše a řídce zalesněné oblasti do nadmořské výšky 1700 m ve východní Africe (Tanzanie, Keňa, Etiopie a Somálsko).

Patří mezi 44 druhů zoborožců, kteří mají srostlé dva první krční obratle a na každé noze čtyři prsty, jež jsou přizpůsobeny k uchopování větví stromů. Jeden prst směřuje dozadu a tři dopředu, z nichž dva jsou navíc rovněž srostlé.

Toko žije většinou v párech či v malých skupinkách. Hnízdí v dutinách stromů, které po nakladení vajec zazdívají. Samec přináší mazlavou hmotu v zobáku a samice, která sedí v dutině na hnízdech ji zazdíva zevnitř. Důvodem tohoto chování je ochrana samice a mláďat proti útoku šelem, opic nebo hadů. Po zazdění zůstane pouze úzká skulinka, přes kterou samec podává samici potravu.

Živí se hmyzem, který sbírá i na zemi, dále mláďaty a vejci drobných ptáků, plazi, obojživelníky a různými plody.

Zapojen do programu ESB.

V Zoo Liberec mohou návštěvníci spatřit tento druh zoborožce v Pavilonu tropů.

Na chov toka Deckenova přispívají:

 H. a L. Trdlovi - 12/2021

Naší zoologické zahradě se podařilo odchovat již několik mláďat.

O druhu
 • Řád: Zoborožci (Bucerotiformes)
 • Velikost: 35 cm
 • Potrava: všežravec (menší obratlovci, hmyz, plody)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: křovinaté buše, savany
 • Počet mláďat: 2-4
 • Hmotnost: 0,12-0,21 kg
 • Doba inkubace: 30 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

Tanzanie, Keňa, Etiopie, Somálsko

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost