header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Toko šedý

Latinsky:Lophoceros (Tockus) nasutus
Anglicky:African Grey Hornbill
 • Toko šedý

Vyskytuje se téměř po celé subsaharské Africe a v jihozápadní části Arabském poloostrově. Obývá nejrůznější biotopy od lesů až po suché trnité savany, plantáže a zahrady.

Patří mezi 44 druhů zoborožců, kteří mají srostlé první dva krční obratle a na každé noze čtyři prsty, jež jsou přizpůsobeny k uchopování větví stromů. Jeden prst směřuje dozadu a tři dopředu, z nichž dva jsou navíc rovněž srostlé.

Toko žije většinou v párech či v malých skupinkách. Hnízdí v dutinách stromů, které po nakladení vajec zazdívají. Samec přináší mazlavou hmotu v zobáku a samice, která sedí v dutině na hnízdech ji zazdíva zevnitř. Důvodem tohoto chování je ochrana samice a mláďat proti útoku šelem, opic nebo hadů. Po zazdění zůstane pouze úzká skulinka, skrze niž samec podává potravu.

Živí se hmyzem, menšími ptáky a savci (hlodavci), ještěrkami, žábami, ale  také plody, jako jsou fíky, myrhovník a arašídy.

Zoologická zahrada Liberec začala chovat tyto zoborožce v roce 2011. V současné době je k vidění pár toků šedých v pavilonu tropů.

Na chov toko šedého přispívají:

 

O druhu
 • Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
 • Velikost: 45-51 cm
 • Potrava: všežravec (menší obratlovci, hmyz, plody)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: otevřená krajina: savany
 • Počet mláďat: 2-5
 • Hmotnost: 0,16-0,26 kg
 • Doba inkubace: 24-26
Region výskytu Afrika
Afrika

subsaharská Afrika, Arabský poloostrov

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost