header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Toko žlutozobý

Latinsky:Tockus flavirostris
Anglicky:Eastern Yellow-billed Hornbill,
 • IMG_7366_Fotor.jpg
 • IMG_7381_Fotor.jpg
 • DSC09884.jpg
 • DSC09958.jpg

Toko žlutozobý se ve volné přírodě vyskytuje na okrajích lesů, v křovinách a na savanách v zemích východní Afriky, hlavně v Džibuti, Eritrei, Etiopii, Keni, Somálsku, Jižním Súdánu, Tanzanii a Ugandě. Velikost populace není známa, nicméně se má za to, že počty ptáků ve volné přírodě klesají.

Hlavním poznávacím znakem tohoto druhu je žlutý či žlutooranžový zobák, jak už napovídá jeho druhový název.

Toka žijí v párech nebo malých skupinách do 12 jedinců. Hnízdí jako ostatní srostloprstí v dutinách stromů, v nichž samice snáší 2 až 6 vajec a odchovává mláďata. Na obranu proti predátorům se samice v dutině sama zazdí, samec jí pak malou skulinou přináší potravu do doby, kdy jsou mláďata schopna letu.

Jako potrava slouží hmyz, ale i ovoce a nejrůznější bobule, z živočichů pak hadi, ještěrky a malí savci. Jsou známí spoluprací s promykovitými šelmičkami mangustami trpasličími (Helogale parvula), se kterými se vydávají na kolektivní lov. Mangusty vyhledávají hmyz na zemi, nebo jej vyhrabávají z hlíny. Část vyplašeného hmyzu, který jim unikne, už neuletí zoborožcům, kteří tak snadno přijdou k potravě.  

Zoo Liberec chová tento druh zoborožce od roku 2013.

Na chov toka žlutozobého přispívají:

Magdalena a Aleš Vaňkovi - 10/2017

O druhu
 • Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
 • Velikost: 40 cm
 • Potrava: všežravec (menší obratlovci, hmyz, plody)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: otevřená krajina: savany, okraje lesů
 • Počet mláďat: 2-3
 • Hmotnost: 0,19-0,28 kg
Region výskytu Afrika
Afrika

Džibuti, Eritrea, Etiopie, Keňa, Somálsko

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost