header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Tučňák Humboldtův

Latinsky:Spheniscus humboldti
Anglicky:Humboldt Penguin
 • Tučňák Humboldtův

Tučňák Humboldtův je dnes jedním z nejohroženějších druhů tučňáků. Hnízdí pouze na západním pobřeží Jižní Ameriky, na skalách a útesech v Peru a v Chile. Zde obývá chladný, ale na ryby bohatý Humboldtův proud.   

Není schopen letu a po souši se pohybuje velmi neobratně. Ve vodě však dokáže vyvinout rychlost až 35 km/h. Křídla mu při plavání slouží jako pádla, ocas jako kormidlo. Má husté peří, o které musí dobře pečovat a promašťovat jej produktem tukové žlázy.

Žije v koloniích v trvalých párech. Tučňáci se mohou rozmnožovat celoročně, nejčastěji v měsících od května do červenec a od září do prosince. Hnízda jsou ve skalních trhlinách nebo norách. Samice snáší 1 - 2 vejce, z kterých se po 30 - 35 dnech líhnou mláďata v prachovém šatu. Mládě po vylíhnutí váží 60 g. Po 10 týdnech života dosáhnou váhy 4 kg. V této době začnou pelichat a nejsou dále krmena rodiči. Ve stáří 100 dnů jsou již přepeřená do definitivního šatu mladých a váží kolem 3 kg. Až teprve ve stáří 35 týdnů začíná jejich váha stoupat. Teprve tehdy se začínají učit lovit mořské ryby. Šat mladých se liší od šatu dospělých, kterého dosáhnou až ve věku 2 - 3 let. Dožívají se 20 let.

Tučňáci se živí mořskými rybami, olihněmi a korýši, které chytají ostrým zobákem. Denní spotřeba činí 400g ryb. Jejich velkým nepřítelem jsou (kromě člověka) kytovci a ploutvonožci.

Zapojen do programu EEP.

 

Zoologická zahrada Liberec začala chovat tučňáky Humboldtovi v roce 1982. V současné době je k vidění skupina čítající 7 jedinců. Dalo by se říci, že tučňák Humboldtův patří k teplomilným druhům. Vyskytuje se sice na jižní polokouli, ale svým areálem zasahuje až k rovníku. Z tohoto důvodu jsou v zimním období naši tučňáci umístěni v zázemí zoologické zahrady.

Na chov tučňáka Humboldtova přispívají:

Rodina Kuželových - 2/2022
Kateřina Šebeňová - 2/2022
František Hájek - 2/2022
ALS ČR - kolektiv laboratoře Česká Lípa - 12/2021
Magdalena Opatová - 12/2021
Anna a Jiří Tučanovi - 12/2021
Adam Šádek - 12/2021
Eliška Kinclová - 12/2021
Jana a Ladislav Vodnárkovi - 11/2021
Pavla Dýčková - 11/2021
Veronika Čermáková - 10/2021
Jakub Beránek - 9/2021
Ondřej Zika - 4/2021
Šárka Záleská a Nikolka jsou mecenášky tučňáka Humboldtova - 6/2021
Markéta Truhlářová a Karel Janoušek - 4/2021
Petra a Michal Tumovi - 4/2021
O druhu
 • Řád: Tučňáci (Sphenisciformes)
 • Velikost: 65-70 cm délka těla
 • Potrava: masožravec (ryby, olihně)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: moře a jeho pobřeží
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 3,5-7 kg
 • Doba inkubace: 30-35 dní
Region výskytu Jižní Amerika
Jižní Amerika

západní pobřeží Jižní Ameriky

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost