header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de
animal.less

Tukan obrovský

  • Tukan obrovský

Ramphastos toco
Řád: šplhavci
Zapojen do programu ESB, CITES
ZOO Liberec momentálně tento druh nechová


Tukan obrovský žije v tropických lesích (od nížin po horské oblasti) Brazílie, severního Mexika a severní Argentiny. Dorůstá 60 cm a váží 0,5 kg. Je zbarvený černě s bílou skvrnou na prsou, kořeni ocasu a krku. Zobák a okolí oka je oranžové, špička zobáku černá. Má silné nohy a párované drápy. Samec se od samice liší jen větším zobákem. Tukani mají zajímavý postoj při spánku. V dutině sedí se zobákem schovaným v peří na zádech a ocasní pera směřují nahoru. Tak mohou sedět při odpočinku i na větvi. To jim umožňuje, že si nepoškodí opeření při pobytu v těsných dutinách. Tukan obrovský se může dožít i 15 let.

Hnízdění probíhá od listopadu do února. Hnízdí v dutinách stromů po datlech nebo ve vykotlaných kmenech vysoko nad zemí. Samice snáší 2 – 3 vejce. Na sezení se střídá se samcem. Neopeřená mláďata se líhnou po 18 dnech. V hnízdě zůstávají 6 – 7 týdnů. Rodiče je krmí šťávou z plodů. Po opuštění dutiny je pak ještě nějakou dobu krmí postupně již pevnou potravou. Zdržuje se hlavně v korunách stromů, kde sbírá svou potravu – ovoce, hmyz, drobné obratlovce a bezobratlé.

footer.less
Vytvořila společnost