header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Turako červenokorunkatý

Latinsky:Tauraco erythrolophus
Anglicky:Red-crested Turaco
 • turoka červenokorunkatý, foto: J. Mikoláš
 • turako cervenokorunkaty.JPG
 • turoka červenokorunkatý, foto: J. Mikoláš

Turako červenokorunkatý je pestře zbarvený středně veliký pták vyskytující se v galeriových lesích poblíž řek a v lesnatých krajinách v severozápadní Angole (mezi řekami Kongo a Cuanza, východně po oblast Malanje). Lze jej spatřit v korunách stromů, kde tráví většinu dne. Zde se obratně pohybuje díky svému třetímu (vnějšímu) prstu, který umí otočit dopředu i dozadu (semizygodaktylní končetina). V korunách stromů si staví i hnízda a shání potravu, mezi kterou patří ovocné plody, semena a bobule. 

Turako červenokorunkatý získal svůj druhový název díky červené chocholce na hlavě. Peří na těle je zbarveno v několika odstínech zelené barvy, delší a široký ocas je tmavě modrý. Samec se neliší zbarvením ani velikostí od samice. V přírodě vytváří dospělí jedinci monogamní páry a mohou žít i v menších rodinách. 

Turakové jsou v ptačí říši unikátní svým barvivem přítomným v peří, které obsahuje měď. Jedná se o turakoverdin, zbarvující peří do zelena a turacin, zbarvující peří do purpurové barvy.

Zoologická zahrada Liberec začala chovat turaky červenokorunkaté v roce 2011. K vidění je pár turaků poletující na volno v Pavilonu tropů.

Zdeny a Iva - 6/2021
Laurinka Hanušová  - 5/2021
Štěpán Sedláček - 11/2020

O druhu
 • Řád: Turakové (Musophagiformes)
 • Velikost: 40-43 cm
 • Potrava: býložravec (semena, bobule, ovoce)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: galeriové lesy poblíž řek, lesnatá krajina
 • Počet mláďat: 1-3
 • Hmotnost: 0,21-0,33 kg
 • Doba inkubace: 24 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

severozápadní Angola

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost