header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Turako chocholatý

Latinsky:Tauraco persa
Anglicky:Green Turaco
 • turako chocholaty.JPG

Turako chocholatý je pestře zbarvený, středně veliký pták vyskytující se v galeriových lesích poblíž řek a v lesnatých krajinách v západní Africe (např. Libérie, Ghana, Kamerun, Senegal). Lze jej spatřit v korunách stromů, kde tráví většinu dne. Zde se obratně pohybuje díky svému třetímu prstu, který umí otočit dopředu i dozadu (semizygodaktylní končetina). V korunách stromů si staví i hnízda a shání potravu, mezi kterou patří ovocné plody, květy a bobule. 

Turako chocholatý získal svůj druhový název díky zelené chocholce na hlavě. Okolo očí je výrazná červeně zbarvená holá kůže. Peří na těle je zbarveno zeleně, křídla jsou tmavě fialová s purpurovými spodními letkami, delší a široký ocas je tmavě fialový. Samec se neliší zbarvením ani velikostí od samice. V přírodě vytváří dospělí jedinci monogamní páry a mohou žít i v menších rodinách. Jsou teritoriální a vyhání cizí ptáky ze svého území, které si obhajují po celý rok. 

Turakové jsou v ptačí říši unikátní svým barvivem přítomným v peří, které obsahuje měď. Jedná se o turakoverdin, zbarvující peří do zelena a turacin, zbarvující peří do purpurové barvy.

Zoologická zahrada Liberec začala chovat turaky chocholaté v roce 2012. K vidění je pár turaků poletující na volno v pavilonu tropů.

O druhu
 • Řád: Turakové (Musophagiformes)
 • Velikost: 40-43 cm
 • Potrava: býložravec (pupeny, květy, ovoce)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: galeriové lesy poblíž řek, lesnatá krajina
 • Počet mláďat: 1-3
 • Hmotnost: 0,23-0,29 kg
 • Doba inkubace: 21-23 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

západní rovníková Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost