header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Urial bucharský

Latinsky:Ovis orientalis bocharensis
Anglicky:Bukhara Urial
 • Urial bucharský

Urial neboli ovce kruhorohá se ve volné přírodě vyskytuje v Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Jejich počty jsou ale nestálé - na konci 80. let se odhadovalo, že ve volné přírodě přežívá jen asi 1000 zvířat, populace přitom stále klesá a v některých oblastech jsou počty urialů velmi nízké. Mezi největší hrozby patří pytláctví, především v době tádžické občanské války bylo naprosto nekontrolovatelné. Dále také soupeření s domácky chovanými zvířaty, což umocňují extrémní klimatické podmínky, jako jsou velká vedra a kruté zimy.

Samci mají tmavou hřívu a impozantní rohy zatočené do okruží a dosahující až metrové délky.

Reprodukční cyklus začíná v polovině října a trvá do poloviny listopadu, mláďata se rodí na počátku dubna.

Mezi největší predátory urialů patří levhart a šakal.

 

Zoo Liberec jako jediná zoologická zahrada v České republice chová tyto ohrožené kopytníky, a to od roku 2011. 

Na chov uriala bucharského přispívají:

Adélka, Jaroslav a Lenka Šediví - 4/2018
Vojta, Páťa a Eva Přichystalovi - 3/2018
Magnalink, a.s. - 6/2018

V roce 2014 se zde vůbec poprvé narodilo mládě. 

O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 80-90 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (tráva, křoviny)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: hory
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 40-50 kg
 • Doba březosti: 190 dní
Region výskytu Asie
Asie

Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost