header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Urial bucharský

Latinsky:Ovis orientalis bocharensis
Anglicky:Bukhara Urial
 • urial bucharský, foto: P. Koubovský
 • samice uriala bucharského
 • urial bucharský
 • mládě uriala bucharského

Urial bucharský (poddruh ovce kruhorohé) se ve volné přírodě vyskytuje v Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. Jejich počty jsou ale nestálé. Na konci 80. let se odhadovalo, že ve volné přírodě přežívá jen asi 1000 zvířat. Populace přitom stále klesá a v některých oblastech jsou počty urialů velmi nízké. V současné době se velikost populace odhaduje pouze na 250 jedinců a urial bucharský tak patří mezi nejvíce ohrožené velké savce na naši planetě.

Největší hrozbu pro volně žijící urialy představuje pytláctví, především v době tádžické občanské války bylo naprosto nekontrolovatelné. Dále také soupeření o zdroje s domácími zvířaty, umocněné navíc extrémními klimatickými podmínkami, jako jsou velká vedra a kruté zimy.

U uriala bucharského je vyvinuta pohlavní dvojtvárnost, kdy na první pohled poznáte rozdíl mezi dospělým samcem a samicí. Samci mají tmavou hřívu a impozantní rohy zatočené do okruží, které dosahují až metrové délky.

Reprodukční cyklus začíná v polovině října a trvá do poloviny listopadu, mláďata se rodí na počátku dubna.

Mezi největší predátory urialů patří levhart a šakal.

IUCN tento poddruh podle stupně ohrožení zatím nevyhodnocuje.

 

Zoo Liberec jako jediná zoologická zahrada v České republice chová tyto ohrožené kopytníky, a to od roku 2011. V současné době můžete v zahradě spatřit skupinu tvořenou 2 samci a 4 samicemi.  

Na chov uriala bucharského přispívají:

H. a L. Trdlovi - 2/2022
Adélka, Jaroslav a Lenka Šediví - 5/2021

V Liberecké zoologické zahradě se v roce 2014 narodilo vůbec první mládě uriala bucharského v Česku. O několik let později, v květnu 2017, se úspěch zopakoval se samičkou. V letošním roce 2018 se narodila další  samička.

 

 • mládě uriala bucharského
 • mládě uriala bucharského
 • urial-mládě
O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 80-90 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (tráva, listí)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: hory
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 40-50 kg
 • Doba březosti: 190 dní
Region výskytu Asie
Asie

Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost