header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Užovka červená

Latinsky:Pantherophis guttatus
Anglicky:Eastern corn snake
 • elaguthyp-z.jpg
 • IMG_1818.JPG

Užovka červená je pestře zbarvený had vyskytující se v sušších křovinatých a zalesněných oblastech USA. Tělo užovky je zbarveno do bíložluté s červenými skvrnami na hřbetě. Od pysku po celou spodní část těla se táhne bělavý až nažloutlý pás s tmavými skvrnami, které se směrem k ocasu zvětšují. Na malé hlavě je patrná skvrna ve tvaru písmene V.

Při ohrožení užovka rychle kmitá ocasem, vzpřimuje přední část těla a může i zaútočit. Rychle kmitající ocas vydává drnčivý zvuk, podobný zvuku chřestýšů.

Užovky jsou aktivní především v noci, ale v chladných ročních obdobích jsou často aktivní i ve dne. Užovka červená je v anglickém jazyce nazývána kukuřičný had, protože ráda loví v noci v kukuřičných polích, kde se vyskytuje velké množství hlodavců. 

Zoologická zahrada Liberec chová od roku 2005 jednu užovku červenou, která je k vidění v Badatelně na začátku vstupu do Pavilonu žiraf.

Štěpán Mates - 4/2021

O druhu
 • Řád: Šupinatí (Squamata)
 • Velikost: 100-180 cm
 • Potrava: obatlovci (hlodavci, ještěrky, ptáci, netopýři)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: sušší křovinaté a zalesněné oblasi
 • Počet mláďat: 12-24
 • Doba inkubace: 60 dní
Region výskytu Severní Amerika
Severní Amerika

střed a jihovýchod USA, sever Mexika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost