header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Varan skvrnitý

Latinsky:Varanus salvator
Anglicky:Common water monitor
 • Varan skvrnitý

Varan skrnitý obývá asijský kontinent, především oblasti tropických mangrovových lesů Srí Lanky, Indie, Malajsie a Indočíny. Je po varanu komodském druhým největším varanem na světě - dorůstá až do dvou metrů délky. 

Typickým znakem tohoto ještěra jsou černé a žluté skvrny na zádech, břicho je pak zbarveno dožluta s naznačením příčných pruhů. Na ocase, který zabírá polovinu až dvě třetiny celkové délky těla, pak skvrny plynule přecházejí v pruhy.

Varan skvrnitý je výborným plavcem, a proto se nejčastěji zdržuje u vody nebo v močálech, které mu také slouží jako bezpečný úkryt před nepřítelem. Varan rovněž dokáže předstírat smrt, když se cítí být ohrožen (tanatóza). 

Varan skvrnitý je loven pro maso, kůži a tuk, který je využíván v tradiční asijské medicíně. Početnost varana je dále ohrožena ztrátou přirozeného prostředí pro pěstování palmy olejné obzvláště na Borneu a Sulawesi. 

 

 

O druhu
 • Řád: Šupinatí (Squamata)
 • Velikost: 2-3 m
 • Potrava: ryby, vajíčka želv a krokodýlů, krabi, mršiny
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropické deštné lesy, mangrovy, mokřady
 • Počet mláďat: 15 ve snůšce
 • Doba inkubace: 10 měsíců
Region výskytu Asie
Asie

jihovýchodní a jižní Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost