header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Velbloud dvouhrbý - domácí

Latinsky:Camelus bactrianus ferus
Anglicky:Domestic Bactrian Camel
 • Velbloud dvouhrbý - domácí
 • Velbloud dvouhrbý - domácí

Velbloud dvouhrbý, neboli drabař obývá kamenité pouště a stepi střední Asie, konkrétně v Číně a Mongolsku (poušť Gobi). Divoká populace je v přírodě ohrožena vyhubením kvůli lovu pro maso a odchyt pro sportovní účely. Domestikovaná forma obývá ještě Írán, Afghánistán, Pákistán a Kazachstán. Velbloudi jsou často chováni i pro vlnu, která je velmi kvalitní, stejně jako mléko. Sušený trus se využívá jako palivo.

Při chůzi zvedá velbloud současně nohy na téže straně těla, tzn. je mimochodníkem. Za 12 hodin dokáže rychlostí 4 km/hod. ujít až 50 km. Ve své domovině proto slouží velbloudi jako důležitý dopravní prostředek. Nevydrží však běžet na delší vzdálenosti a obtížně se také pohybuje do vrchu. K jezdectví se používají jednohrbí dromedáři.

Velbloudi jsou dobře přizpůsobeni životu v aridním prostředí a mají vyvinuto několik adaptací, které jim pomáhají přežít v drsném prostředí. Ve svých hrbech shromažďují velbloudi zásoby tuku na horší časy. Bez vody vydrží, při dostatku zelené potravy a vlhkého vzduchu, až 40-45 dní. Když je velbloud žíznivý, dokáže vypít až 110 litrů vody během 10 minut. Talířovitá chodidla znemožňují boření do písku a chrání je před zraněním na kamenité půdě. Tlamu a nozdry dokáží velbloudi uzavřít tak, aby byli chráněni v písečné bouři. Dokáží zamezit ztrátám tělních tekutin v horkých dnech zvýšením tělesné teploty až o 7 stupňů Celsia.  

Velbloudi jsou sociální zvířata žijící ve stádech tvořených dominantním samcem a několika samicemi s mláďaty. Samice je březí 12 -14 měsíců, poté rodí 1 mládě, které kojí 1-2 roky. Mladé samičky dospívají okolo čtvrtého roku života, samečci později mezi 5-6 rokem. Velbloudi se dožívají 30 - 40 let.

Zoologická zahrada Liberec chová velbloudy dvouhrbé od roku 1957. V současné době jsou k vidění dvě samice a jeden samec ve výběhu spolu se Shetlandskými poníky.

Na chov velblouda dvouhrbého přispívají:

Dáša a Pavel Štefkovi - 12/2018
Klára a Karel Kubelkovi - 12/2018
Rodina Polákova - 12/2018
Bc. Lucie Dieneltová - 7/2018

O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 180 -230 cm v kohoutku
 • Potrava: býložravec (listy, tráva, větve)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: pouště a stepi
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 450-690 kg
 • Doba březosti: 365-430 dní
Region výskytu Asie
Asie

střední Asie

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild), několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered), druhy čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable), druhy čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered), druhy čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

footer.less
Vytvořila společnost