header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Výreček bělolící

Latinsky:Ptilopsis granti
Anglicky:Southern White-faced Owl
 • výreček bělolící
 • výreček bělolící
 • výreček bělolící, foto: J. Mikoláš
 • výreček bělolící

Výreček bělolící je menší africká sova obývající především suché lesnaté oblasti, okraje lesů poblíž řek a savany s občasným výskytem stromů a keřů v subsaharské Africe (jih). 

Dorůstá délky těla do 24 centimetrů a rozpětí křídel 50 centimetrů.

Výrečci jsou samotáři, kteří vytváří na dobu rozmnožování monogamní páry. Pro hnízdění si zpravidla vybírají dutiny stromů, opuštěná hnízda menších dravců a dalších ptáků. Někdy mohou zahnízdit i na zemi. Samička snáší do hnízda 2 - 3 vejce, na kterých sedí po dobu přibližně jednoho měsíce.

Výreček je masožravec lovící především nejrůznější bezobratlé (hmyz, štíři, pavouci), menší savce, ptáky a plazy. 

Zoologická zahrada Liberec chová výrečky bělolícé od roku 2011. K vidění je jeden pár těchto soviček, a to v Pavilonu tropů.

Na chov výrečka bělolícého přispívají:

Základní škola Liberec Lesní 575/12, 7. A - 10/2020
Jitka Vyoralová - 9/2020
Barbora Kohoutová - 9/2020
Lenka a Jiří Samčukovi - 12/2019
Štěpán Papež - 5/2019
Sebastian Manek + Tým - 10/2018

 

Zoo Liberec se úspěšně podařilo odchovat již několik mláďat. Poslední se vylíhlo v roce 2016.

O druhu
 • Řád: Sovy (Strigiformes)
 • Velikost: 22-24 cm
 • Potrava: masožravec (bezobratlí, menší savci a ptáci)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: savany, lesnaté oblasti
 • Počet mláďat: 2-3
 • Hmotnost: 0,13-0,28 kg
 • Doba inkubace: 30 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

jižní Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost