header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Výreček filipínský

Latinsky:Otus megalotis
Anglicky: Luzon Lowland Scops-owl
 • výreček filipínský.jpg
 • vf.jpg

Výreček filipínský je endemickým druhem sovy vyskytující se pouze na několika ostrovech na Filipínách (Luzon, Marinduque, Catanduanes). Obývá zde převážně hustě zalesněné tropické lesy, nejčastěji v nadmořských výškách do 1200 m. Na ostrově Luzon v okolí sopky Mt. Isarog se však může vyskytovat o něco výše, a to až do nadmořských výšek 1550 m. Výrečci rádi hřadují na převrácených odumřelých stromech, nebo v jejich kořenových systémech.

Výrečci jsou známi ve dvou barevných formách, šedohnědé a rezavé. Stejně jako jejich větší příbuzní výrové, mají prodloužená pírka na temeni hlavy, která připomínají uši. Samci se neliší velikostí ani zbarvením od samic.

O sociálním životě a rozmnožování výrečků v přírodě se příliš mnoho neví. Na dobu rozmnožování vytváří monogamní páry, které hnízdí ve stromových dutinách, kam samice klade 1 - 4 vajíčka. Páry spolu mohou zůstat i mimo toto období nebo žijí samotářsky.

Tato sova je stejně jako ostatní sovy nočním lovcem, který si pochutnává především na hmyzu a spíše výjimečně na menších obratlovcích.

Zoologická zahrada Liberec chová výrečeky filipinské od října roku 2015 a jsou k vidění v Pavilonu tropů.

Na chov výrečka filipínského přispívají:

Zpěvákovi - 11/2020

O druhu
 • Řád: Sovy (Strigiformes)
 • Velikost: 23-28 cm
 • Potrava: masožravec (hmyz, drobní obratlovci)
 • Aktivita: noční
 • Biotop: tropický les, sekundární lesnatá krajina
 • Počet mláďat: 1-4
 • Hmotnost: 0.2-0.3 kg
 • Doba inkubace: 30 dní
Region výskytu Asie
Asie

Filipíny: Luzon, Marinduque, Catanduanes

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost