Liberecký kraj vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo:
ŘEDITELKA/ŘEDITEL ZAŘÍZENÍ:
SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Místo výkonu práce: Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace, Masarykova 437/11, 460 01 Liberec I-Staré Město

Platové zařazení: 13. platová třída (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
– příplatek za vedení, osobní příplatek, cílové odměny

Charakteristika vykonávané činnosti:
– řídící a manažerská činnost Severočeského muzea v Liberci, příspěvkové organizace

Kvalifikační předpoklady:
– min. ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo inženýrském studijním programu

Jiné požadavky:
– vysoké pracovní nasazení a schopnost práce v zátěžových situacích
– samostatnost, rozhodnost a flexibilita
– kreativní a inovativní přístup k řešení úkolů
– velmi dobré organizační, řídící a komunikační schopnosti
– prokazatelná praxe v řídící funkci alespoň 3 roky, v paměťové instituci výhodou
– strategické a analytické myšlení, schopnost dlouhodobé systematické a koncepční práce, organizační a komunikační schopnosti
– schopnost práce v týmu
– schopnost komunikace s odbornou veřejností
– znalosti v oboru působení a zaměření organizace
– znalost problematiky příspěvkových organizací, základní přehled o ekonomických zásadách řízení příspěvkové organizace, orientace v souvisejících právních předpisech (zejména schopnost implementace obecně závazných právních předpisů do vnitřních norem organizace
– přehled o základních koncepčních materiálech Libereckého kraje a Ministerstva kultury ČR, znalost Etického kodexu Mezinárodní rady muzeí (ICOM) atd.
– znalost anglického nebo německého jazyka výhodou
– uživatelská znalost operačního programu MS Windows a souvisejících programů (MS Office) a práce se sociálními sítěmi
– motivační dopis v rozsahu max 2 stran A4

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
– přesné označení výběrového řízení

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
– strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
– osobní dotazník včetně fotografie (tiskopis je k dispozici na webových stránkách Libereckého kraje