header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Základní školy 1. stupeň

 

 

1. Dobrodružství z poznání

Cílem je poznat chované druhy zvířat a jejich zvláštnosti.
Komentovaná prohlídka, jejímž cílem je dětem pochopitelnou, jednoduchou formou ukázat chované druhy zvířat a upozornit na jejich podobnost se zvířaty, které děti znají nebo se kterými se mohou setkat ve svém okolí, včetně upozornění na podobnosti v chování i způsobu života. Důraz je kladen na uvědomění potřeby chránit ohrožené druhy zvířat.
Program pokrývá témata: Biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.

Doba trvání: 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 250 Kč na skupinu 30 dětí

 

2. Všechno souvisí se vším

Cílem programu je seznámit účastníky s biomy a v nich žijícími zvířaty včetně souvislostí mezi nimi, prostředím a ostatními zde žijícími druhy.

Na základě informací o chovaných zvířatech získají děti informace o prostředí, kde zvířata ve volné přírodě žijí nebo žila. Navštívíme například biomy savana, poušť, oceán, les nebo tropický prales. Děti se naučí chápat souvislosti mezi základními životními potřebami zvířat i lidí a orientovat se v nových pojmech.

Komentovaná prohlídka s průvodcem s možností poskytnutí pracovních listů. 

Doba trvání 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 250 Kč na skupinu 30 dětí

Pracovní list:

Všechno souvisí se vším - 1. stupeň

 NABÍDKA OBĚDŮ

K programům probíhajícím v areálu zoologické zahrady je možné si předem objednat oběd za 85 Kč/žák (platí i pro pedagogický doprovod) obsahující hlavní jídlo + nápoj. Minimální počet je 20 strávníků!

Objednávky zasílejte panu Máčkovi na adresu: macek@zooliberec.cz 6 dní před konáním programu!


V případě zájmu o komfortnější oběd v restauraci Formanka (vedle hlavního vchodu Zoo Liberec, mimo areál) je možné dohodnout si jej na adrese: formanka@zooliberec.cz. Oběd z čerstvých surovin za 85 Kč/žák, 99 Kč/dospělý obsahuje polévku, hlavní chod a šťávu. Menu dle dohody.

 Základním školám nabízíme i permanentky nebo skupinové slevy!

 

 

Ceny vstupného
Dospělí:130 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:90 Kč
Studenti senioři nad 65 let:90 Kč
Otevírací doba
Zoo je uzavřena
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost