header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Základní školy 1. stupeň

 

 

1. Dobrodružství z poznání

Cílem je poznat chované druhy zvířat a jejich zvláštnosti.
Komentovaná prohlídka, jejímž cílem je dětem pochopitelnou, jednoduchou formou ukázat chované druhy zvířat a upozornit na jejich podobnost se zvířaty, které děti znají nebo se kterými se mohou setkat ve svém okolí, včetně upozornění na podobnosti v chování i způsobu života. Důraz je kladen na uvědomění potřeby chránit ohrožené druhy zvířat.
Program pokrývá témata: biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.

Doba trvání: 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč na skupinu 30 dětí

 

2. Všechno souvisí se vším

Cílem programu je seznámit účastníky s biomy a v nich žijícími zvířaty včetně souvislostí mezi nimi, prostředím a ostatními zde žijícími druhy.

Na základě informací o chovaných zvířatech získají děti informace o prostředí, kde zvířata ve volné přírodě žijí nebo žila. Navštívíme například biomy savana, poušť, oceán, les nebo tropický prales. Děti se naučí chápat souvislosti mezi základními životními potřebami zvířat i lidí a orientovat se v nových pojmech.

Program pokrývá témata: biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.

Komentovaná prohlídka s průvodcem s možností poskytnutí pracovních listů. 

Doba trvání 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč na skupinu 30 dětí

Pracovní list:

Všechno souvisí se vším - 1. stupeň

 

3. 7 divů zoo (4. - 5. tř.)

Cílem programu je přiblížit dětem překvapivé zajímavosti o vybraných druzích a vzbudit jejich zájem o přírodu a její ochranu.

Prohlídka liberecké zoo provede účastníky programu po zajímavých rekordech chovaných zvířat. Děti získají nové informace o vybraných druzích a na jejich příkladech se seznámí s významem a posláním moderních zoologických zahrad.
Budou nejen poslouchat, ale i bádat, pozorovat, hádat hádanky a hrát tematické hry.

Program pokrývá témata: biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.

Doba trvání: 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + příplatek 350 Kč skupinu do 30 dětí

 

NABÍDKA OBĚDŮ

K programům probíhajícím v areálu zoologické zahrady je možné si předem objednat oběd v restauraci Formanka (vedle hlavního vchodu Zoo Liberec, mimo areál). Oběd si je možné dohodnout na adrese: formanka@zooliberec.cz. Obsahuje polévku, hlavní chod a šťávu, vše vařeno z čerstvých surovin, menu dle dohody. Cena 99 Kč/žák a 119 Kč/dospělý.

 

 

 

Ceny vstupného
Dospělí:160 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:120 Kč
Studenti senioři nad 65 let:120 Kč
Otevírací doba
9.00-18.00
otevřeno včetně víkendů a svátků
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost