header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Základní školy 1. stupeň

Jak si objednat výukový program v zoo

  1. Zašlete e-mailem na adresu novakova@zooliberec.cz název vybraného programu, návrh termínu a kontaktní údaje. Obratem se vám ozveme.
  2. Po odsouhlasení termínů vyplníte závaznou objednávku (ke stažení níže). Přijetím objednávky se termín stává závazný pro obě strany.
  3.  V případě, že dohodnutý termín nebude možné dodržet, je nutné o tom okamžitě informovat druhou stranu.

    Program si můžete objednat i v době prázdnin. Tehdy jsou však volné termíny limitovány kapacitou lektorů. Maximální počet žáků na skupinu je 30.

Stáhněte si přihlášku, vyplňte ji a zašlete mailem na adresu: novakova@zooliberec.cz.

 

Přihláška na program v ZOO Liberec (MS Excel)

NABÍDKA OBĚDŮ

K programům probíhajícím v areálu zoologické zahrady je možné si předem objednat oběd za 85 Kč/žák (platí i pro pedagogický doprovod) obsahující hlavní jídlo + nápoj. Minimální počet je 20 strávníků!

Objednávky zasílejte panu Máčkovi na adresu: macek@zooliberec.cz 6 dní před konáním programu!


V případě zájmu o komfortnější oběd v restauraci Formanka (vedle hlavního vchodu Zoo Liberec, mimo areál) je možné dohodnout si jej na adrese: formanka@zooliberec.cz. Oběd z čerstvých surovin za 85 Kč/žák, 99 Kč/dospělý obsahuje polévku, hlavní chod a šťávu. Menu dle dohody.

 Základním školám nabízíme i permanentky nebo skupinové slevy!

1. Dobrodružství z poznání

Cílem je poznat chované druhy zvířat a seznámit se i se zástupci domácí fauny.
Komentovaná prohlídka zoo, při které je kladen důraz na uvědomění potřeby chránit ohrožené druhy zvířat, včetně jejich významu pro člověka obecně. Děti se učí vybrané druhy identifikovat a poznávat i jejich sociální chování.
Program pokrývá témata: Biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.

Doba trvání: 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku + 250 Kč na skupinu

 

2. Všechno souvisí se vším

Cílem programu je seznámit účastníky s biomy a v nich žijícími zvířaty včetně souvislostí mezi nimi a člověkem.

Hravou formou děti „navštíví" tundru, savanu, poušť a tropický prales. Naučí se chápat souvislosti mezi základními životními potřebami zvířat i lidí a orientovat se v nových pojmech. Komentovaná prohlídka s průvodcem doplněná pracovními listy.

Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 250 Kč na skupinu

Pracovní list:

Všechno souvisí se vším - 1. stupeň

 

3. Jací jsme

Cílem programu je uvědomit si vztahy mezi živočichem, jeho chováním a prostředím, v kterém živočich žije.

Ze získaných informací vytvořit charakteristiku zvolených pozorovaných druhů, včetně zdůvodnění vlivu prostředí na jejich celkovou charakteristiku. Vodítkem může být porovnání údajů o zvířeti: vzhled zvířete, doba aktivity, je-li zvíře denní nebo noční, způsob výživy, sociální chování apod. Účastníci při komentované prohlídce získávají poznatky, které jim pomohou pochopit evoluční pochody, ale mohou se zamyslet i nad tím, co mají společného zvířata a lidé. Učí se pracovat s pojmy instinkt, vrozené chování, základní životní potřeba, návyky, zkušenosti.
Program pokrývá témata: Etologie, biologie cizokrajných zvířat, ochrana přírody.  

Je možné využít i pracovní listy k etologickému pozorování některého vybranému druhu.

Doba trvání 2 hodiny

Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 250 Kč na skupinu

.

Pracovní listy:

Jací jsme - 1. stupeň (paviáni)

Jací jsme - 1. stupeň (plameňáci)

Jací jsme - 1. stupeň (šimpanzi)

Jací jsme - 1. stupeň (surikaty)

 

4. Jací jsme - vůdce nebo diktátor

Cíl programu je zaměřený na určení podobností i rozdílů chování lidí a zvířat a prevenci proti nežádoucím jevům, jako je například šikana.

Zodpovídá otázky - jaké chování je kruté, kdo je agresivní, kdo je predátor, kdo kořist. Děti přiměřenou formou zjišťují kdo a proč je ve zvířecí říši vůdcem a co z toho vyplývá a jaké autority uznáváme v lidské společnosti.
Program pokrývá témata: Etologie, filozofie a význam zoo ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat.
Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 250 Kč na skupinu

 

5. Šelmoviny

Cílem programu je seznámit účastníky se zástupci různých druhů šelem, s jejich základní charakteristikou, způsobem obživy, výskytem a chovem v péči člověka.

V tomto programu se děti setkají s pojmy predátor, kořist, potravní řetězec, instinkt apod. Program je doplněn o pracovní listy.

Doba trvání 1,5 - 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 250 Kč na skupinu

Pracovní list:

Šelmoviny - 1. stupeň

 

Základním školám nabízíme i permanentky za výhodné ceny.

 

Ceny vstupného
Dospělí:130 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:90 Kč
Studenti senioři nad 65 let:90 Kč
Otevírací doba
Denně 8.00 - 18.00
Po-Ne, i o svátcích
Pokladnu Zoo Liberec uzavíráme 60 minut před udanou zavírací dobou!
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost