header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Základní školy 2. stupeň

 

 

1. Dobrodružství z poznání

Cílem programu je formou komentované prohlídky předat informace o chovaných druzích zvířat a seznámit se s jejich zvláštnostmi.

Komentovaná prohlídka zoo, při které se děti seznámí s chovanými druhy zvířat a poznají potřebu ochrany nejen ohrožených druhů, ale i jejich životního prostředí a přírody jako celku.
Program pokrývá témata: Filozofie a význam zoo ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.

Doba trvání:  2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč na jednoho průvodce pro skupinu do 30 dětí

2. Všechno souvisí se vším

Cílem programu je seznámit účastníky s biomy a v nich žijícími zvířaty včetně souvislostí mezi nimi, prostředím a ostatními zde žijícími druhy.


Na základě informací o chovaných zvířatech získají děti informace o prostředí, kde zvířata ve volné přírodě žijí nebo žila. Navštíví různé biomy, například savanu, poušť, oceán, les nebo tropický prales. Děti se naučí chápat souvislosti mezi základními životními potřebami zvířat i lidí a orientovat se v nových pojmech.
Komentovaná prohlídka s průvodcem s možností poskytnutí pracovních listů.
Program pokrývá témata: Filozofie a význam zoo ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.

Doba trvání 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč na jednoho průvodce pro skupinu do 30 dětí

Pracovní list:

Všechno souvisí se vším - 2. stupeň

 

3. Jací jsme

Cílem programu je uvědomit si vztah mezi živočichem a jeho životním prostředím.
Žáci při komentované prohlídce získávají poznatky o vztazích mezi živočichy, prostředím, v kterém žijí, vlivu prostředí na jejich chování a vztazích k ostatním druhům. Na příkladech zvířat zjišťují, kdo a proč je ve zvířecí říši vůdcem a co z toho postavení vyplývá, a mohou srovnávat s mezilidskými vztahy v jejich okolí.

Program pokrývá témata: Etologie, biologie cizokrajných zvířat, ochrana přírody.


Doba trvání 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč na jednoho průvodce pro skupinu do 30 dětí

 
4. ZooExpedice

Jedná se o komentovanou prohlídku zoo spojenou s návštěvou kuchyně Zoo a „Badatelny“, které jsou běžně návštěvníkům nedostupné.


Tím, že je velikost skupiny dětí početně omezena, je možné předat podrobnější informace o chovaných zvířatech. V kuchyni zoo nakouknete pod pokličku výživy zvířat a v Badatelně se z blízka setkáte s různými přírodninami a zajímavostmi ze světa zvířat. Dle zájmu získáte informace o fungování a náplni moderních zoo, záchovných programech, biologii exotických zvířat, mezinárodních záchranných či vědeckých projektech na pozadí významu zoologické zahrady včera a dnes.
Program pokrývá témata: Filozofie a význam zoo ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, ohrožené druhy.

Doba trvání: 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč na jednoho průvodce pro skupinu
Maximální počet dětí ve skupině: 15!

Pracovní list:

ZOOExpedice - 2. stupeň

 

5. Šelmoviny

Cílem programu je seznámit účastníky se zástupci různých druhů šelem chovaných v péči člověka v liberecké Zoo, jejich základní charakteristikou, výskytem, chováním, způsobem obživy a ochranou.


Program se zaměřuje hlavně na šelmy, jejich etologii i postavení v potravním řetězci. Probíhá v části areálu zoo, kde najdeme vybrané druhy šelem a jejich kořist. Zbývající část zoo je možné si prohlédnout individuálně po skončení programu. V tomto programu se žáci setkají s pojmy predátor, kořist, potravní řetězec, instinkt apod. Je možné využít i pracovní listy.

Program pokrývá témata: biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.

Doba trvání 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + příplatek 350 Kč na jednoho průvodce pro skupinu do 30 dětí

Pracovní list:

Šelmoviny - 2. stupeň

 

NABÍDKA OBĚDŮ

K programům probíhajícím v areálu zoologické zahrady je možné si předem objednat oběd v restauraci Formanka (vedle hlavního vchodu Zoo Liberec, mimo areál). Oběd si je možné dohodnout na adrese: formanka@zooliberec.cz. Obsahuje polévku, hlavní chod a šťávu, vše vařeno z čerstvých surovin, menu dle dohody. Cena 99 Kč/žák a 119 Kč/dospělý.

 

 

 

Ceny vstupného
Dospělí:160 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:120 Kč
Studenti senioři nad 65 let:120 Kč
Otevírací doba
8.00-20.00
(vstupenky je možné zakoupit na pokladně -pokladna se uzavírá v 19.00)
otevřeno i během státních svátků a víkendů
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost