header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de

Základní školy 2. stupeň

 

 

1. Dobrodružství z poznání

Cílem programu je formou komentované prohlídky předat informace o chovaných druzích zvířat a seznámit se s jejich zvláštnostmi.

Komentovaná prohlídka zoo, při které se děti seznámí s chovanými druhy zvířat a poznají potřebu ochrany nejen ohrožených druhů, ale i jejich životního prostředí a přírody jako celku.
Program pokrývá témata: Filozofie a význam zoo ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.

Doba trvání:  2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč na jednoho průvodce pro skupinu do 30 dětí

2. Všechno souvisí se vším

Cílem programu je seznámit účastníky s biomy a v nich žijícími zvířaty včetně souvislostí mezi nimi, prostředím a ostatními zde žijícími druhy.


Na základě informací o chovaných zvířatech získají děti informace o prostředí, kde zvířata ve volné přírodě žijí nebo žila. Navštíví různé biomy, například savanu, poušť, oceán, les nebo tropický prales. Děti se naučí chápat souvislosti mezi základními životními potřebami zvířat i lidí a orientovat se v nových pojmech.
Komentovaná prohlídka s průvodcem s možností poskytnutí pracovních listů.
Program pokrývá témata: Filozofie a význam zoo ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.

Doba trvání 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč na jednoho průvodce pro skupinu do 30 dětí

Pracovní list:

Všechno souvisí se vším - 2. stupeň

 

3. Zvířetika (6. – 7. tř. ZŠ) 

Cílem programu je za pomoci jednoduchých slovních úloh projít Zoo Liberec a objevit některé číselné i přírodovědné zajímavosti o zvířatech chovaných v zoo. Na základě zjištěných čísel hravou formou využít a zopakovat vybrané matematické znalosti a dovednosti 5. třídy ZŠ.

Pracovní listy provedou žáky některými zajímavosti ze života zvířat. Pokud budou děti počítat správně, v zoo bloudit
nebudou. Výsledky jednotlivých úloh na jednom stanovišti navedou řešitele na další stanoviště. Žáci ve skupinách
postupně navštíví několik zvířat, přičemž trasy jednotlivých skupin se liší. Během výpočtů se děti seznámí se zajímavými informacemi o chovaných zvířatech, poslání moderních zoologických zahrad a zrekapitulují si matematické dovednosti 5. třídy. Program je připraven pro samostatnou práci skupin bez účasti lektora. Trasa nakonec všechny skupiny zavede na poslední společné stanoviště.
Podle RVP pro 1. stupeň nabízí pracovní listy pamětné i písemné počítání úloh, ve kterých se aplikují osvojené početní operace (+, -, x, / ) v celém oboru přirozených čísel.

Délka programu: 1,5 až 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 100 Kč

4. Jací jsme

Cílem programu je uvědomit si vztah mezi živočichem a jeho životním prostředím.
Žáci při komentované prohlídce získávají poznatky o vztazích mezi živočichy, prostředím, v kterém žijí, vlivu prostředí na jejich chování a vztazích k ostatním druhům. Na příkladech zvířat zjišťují, kdo a proč je ve zvířecí říši vůdcem a co z toho postavení vyplývá, a mohou srovnávat s mezilidskými vztahy v jejich okolí.

Program pokrývá témata: Etologie, biologie cizokrajných zvířat, ochrana přírody.


Doba trvání 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč na jednoho průvodce pro skupinu do 30 dětí

 
5. ZooExpedice

Jedná se o komentovanou prohlídku zoo spojenou s návštěvou kuchyně Zoo a „Badatelny“, které jsou běžně návštěvníkům nedostupné.


Tím, že je velikost skupiny dětí početně omezena, je možné předat podrobnější informace o chovaných zvířatech. V kuchyni zoo nakouknete pod pokličku výživy zvířat a v Badatelně se z blízka setkáte s různými přírodninami a zajímavostmi ze světa zvířat. Dle zájmu získáte informace o fungování a náplni moderních zoo, záchovných programech, biologii exotických zvířat, mezinárodních záchranných či vědeckých projektech na pozadí významu zoologické zahrady včera a dnes.
Program pokrývá témata: Filozofie a význam zoo ve vyspělé společnosti, biologie cizokrajných zvířat, ohrožené druhy.

Doba trvání: 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + 350 Kč na jednoho průvodce pro skupinu
Maximální počet dětí ve skupině: 15!

Pracovní list:

ZOOExpedice - 2. stupeň

 

6. Šelmoviny

Cílem programu je seznámit účastníky se zástupci různých druhů šelem chovaných v péči člověka v liberecké Zoo, jejich základní charakteristikou, výskytem, chováním, způsobem obživy a ochranou.


Program se zaměřuje hlavně na šelmy, jejich etologii i postavení v potravním řetězci. Probíhá v části areálu zoo, kde najdeme vybrané druhy šelem a jejich kořist. Zbývající část zoo je možné si prohlédnout individuálně po skončení programu. V tomto programu se žáci setkají s pojmy predátor, kořist, potravní řetězec, instinkt apod. Je možné využít i pracovní listy.

Program pokrývá témata: biologie cizokrajných zvířat, etologie, ohrožené druhy.

Doba trvání 2 hodiny
Cena: vstupné dle aktuálního ceníku Dětská skupina + příplatek 350 Kč na jednoho průvodce pro skupinu do 30 dětí

Pracovní list:

Šelmoviny - 2. stupeň

 

NABÍDKA OBĚDŮ

K programům probíhajícím v areálu zoologické zahrady je možné si předem objednat oběd v restauraci Formanka (vedle hlavního vchodu Zoo Liberec, mimo areál). Oběd si je možné dohodnout na adrese: formanka@zooliberec.cz. Obsahuje polévku, hlavní chod a šťávu, vše vařeno z čerstvých surovin, menu dle dohody. Cena 99 Kč/žák a 119 Kč/dospělý.

 

 

 

Ceny vstupného
Dospělí:130 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:90 Kč
Studenti senioři nad 65 let:90 Kč
Otevírací doba
zavřeno
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost