header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Zebra bezhřívá

Latinsky:Equus quagga borensis
Anglicky:Maneless zebra
 • Zebra bezhřívá

Zebra bezhřívá je poddruhem zebry stepní. Žije na savanách i v křovinatých oblastech východní Afriky, zejména v Keni, Ugandě a Súdánu, a to do nadmořské výšky 4500 m. V roce 1918 se předpokládalo, že je tento poddruh zebry stepní v přírodě zcela vyhuben. Nové výzkumy však potvrdily opak. I přesto se jedná o velmi ohroženou zebru, jejíž počty jsou v přírodě nízké.

Druhové jméno si zebra získala díky redukované hřívě, kterou zvíře téměř ztrácí ve dvou až třech letech stáří. U samců může dojít až k úplné ztrátě hřívy. Barva těla zebry je okrová až špinavě bílá, s širokými černými pruhy. Pruhování směřuje až ke kopytům.

Zebra bezhřívá žije v rodinných skupinách o velikosti 6 - 20 jedinců, které se sdružují i se stády jiných druhů kopytníků, jako jsou například pakoni. Vůdčí klisna vede hierarchicky uspořádané stádo, které uzavírá jeden dospělý samec. Mladí samci se seskupují do tzv. mládeneckých stád. Klisna rodí po roce březosti jedno mládě, které dospívá ve stáří 12 měsíců. 

Zebra se může v lidské péči dožít 20 - 40 let. 

Jejich nepřáteli jsou v přírodě lvi, hyeny, levharti a gepardi.

IUCN tento poddruh podle stupně ohrožení zatím nevyhodnocuje.

 

Zoologická zahrada Liberec chová zebry bezhřívé od roku 2006. Skupinu tvoří jeden dospělý samec, dvě samice a jejich 4 mláďata z roku 2017 a 2018.   

Na chov zebry bezhřívé přispívají:

MŠ Září Liberec - 11/2019
Ing. Aneta Šajbenová - 3/2018
Jitka, Jana, Markétka a Honza, Eliška, Kuba a Timík Marxovi - 12/2019


Na jaře v roce 2017 přišel na svět sameček Kito a sameček Horus.

V červnu 2018 se narodili samci Haidar a Keigo.

 • Zebra bezhřívá
O druhu
 • Řád: Lichokopytníci (Perissodactyla)
 • Velikost: 120-140 cm v kohoutku, 200-240 cm délka těla
 • Potrava: býložravec (tráva, listy keřů)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: savany, řídké lesy
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 160 - 340 kg
 • Doba březosti: 365 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

Uganda, Keňa, Súdán

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Vytvořila společnost