header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Zebřička pestrá

Latinsky:Taeniopygia castanotis
Anglicky:Zebra Finch
 • zebřička pestrá
 • zebřička pestrá, foto: Zuzánek
 • zebřička pestrá, foto: Zuzánek
 • zebřička pestrá, foto: Zuzánek

Dříve byla zebřička členěna na dva poddruhy. První poddruh, zebřička pestrá ostrovní (Taeniopygia guttata guttata), žije na ostrovech Lombok a Sumba až po Timor a Sermatu (Malé Sundy). Druhý poddruh, zebřička pestrá australská (Taeniopygia guttata castanotis), se vyskytuje po celé Austrálii, na Yorkském poloostrově a na několika pobřežních lokalitách. V současné době jsou uznávány jako samostatné druhy zebřička pestrá (Taeniopygia guttata) a zebřička australská (Taeniopygia castanotis). Zebřička ostrovní je oproti zebřičce australské méně výrazně zbarvená. Zoologická zahrada Liberec chová zebřičky australské, které je možné spatřit poletovat v Pavilonu tropů.

Zebřičky obývají travnaté stepi porostlé keři a stromy. Blízkost člověka jim nevadí, a proto se s nimi setkáváme i v kulturní krajině. Mohou žít i v suchých krajích, protože potřebují málo vody, kterou při pití sají. Tento způsob pití je typický hlavně pro holuby. Většina ptáků vodu nabere do zobáku a nechá ji stékat do krku. 

Sameček je šedě zbarvený a má oranžové skvrny na lících a podél boků (doplněny bílým tečkováním). Od zobáku až na prsa má černé zebrování, na prsou má černou kresbu ("podkova") a břicho je bílé. Samička je oproti samečkovi nenápadně zbarvena. Je celá šedá, s bílým bříškem.

Hnízdo vyrobená ze stébel trav si staví v korunách stromů nebo i v dutinách ve 2 – 3 m nad zemí. Samička do něj snáší 5 – 9 vajec. Mláďata se líhnou po 12 – 13 dnech. Mláďata mají v zobáčku pupily, rozmístěním a barvou typické pro druh. Po 22 dnech poprvé vyletují z hnízda. Do hnízda se vrací každý večer. Za dalších 5 dnů opustí rodiče s mláďaty hnízdo úplně. V 12. – 16. týdnu života jsou již mláďata opeřena jako dospělí jedinci. Ve 12. – 14. týdnu jsou už pohlavně dospělá.

Zoologická zahrada Liberec chová zebřičky pestré od roku 2001. K vidění jsou v Pavilonu tropů, kde poletují na volno.

Na chov zebřičky pestré přispívají:

Eva Hoďáková - 6/2021
Doctrina – základní škola a mateřská škola, s.r.o. - 5. B. - 2/2021

O druhu
 • Řád: Pěvci (Passeriformes)
 • Velikost: 12 cm
 • Potrava: býložravec (semena, ovoce, zelenina)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: travnaté stepi, kulturní krajina
 • Počet mláďat: 5-9
 • Hmotnost: 0,014-0,018 kg
 • Doba inkubace: 12-13 dní
Region výskytu Austrálie
Austrálie

Austrálie, Yorkský poloostrov

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost