header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Želva bahenní

Latinsky:Emys orbicularis
Anglicky:European Pond Turtle
 • želva bahenní.jpg

Želva bahenní je jedna ze dvou sladkovodních želv žijících v Evropě, dále ji najdeme v Kaspické pánvi a v severním Maroku. V České republice je vysazována na Třeboňsku a Benešovsku. 

Tento druh želvy se vyskytuje v mírně tekoucích vodách a ve vodních nádržích s bahnitým dnem. Přes den se ráda sluní u břehů na kamenech. Pokud klesne teplota vody pod 14 stupňů Celsia, upadá želva do zimního spánku zahrabaná v bahně na dně vod. Během období spánku se po několika dnech až týdnech plave nadýchnout na hladinu, a pak opět usíná, dokud se teplota vody nezvýší. 

Želva bahenní je černě zbarvená želva se svrchním krunýřem (karapax) žlutě tečkovaným vytvářejícím kruhy nebo paprsčitou kresbu. Se stářím želva získává uniformní tmavé zbarvení. Pohlaví se dá jednoduše určit podle zbarvení duhovky v oku. Samci mají duhovku červenou, oproti tomu je duhovka samic zbarvena žlutě. 

Zoologická zahrada Liberec chová želvy bahenní od roku 2007. Dva jedinci jsou k vidění v Badatelně na začátku vstupu do pavilonu žiraf.

 

O druhu
 • Řád: Želvy (Testudines)
 • Velikost: 15-21 cm
 • Potrava: ryby, pulci žab, hmyz, řasy, vodní rostliny
 • Aktivita: denní
 • Biotop: vodní nádrže, řeky a potoky
 • Počet mláďat: 3-16 ve snůšce
 • Doba inkubace: 60-80 dní
Region výskytu Evropa
Evropa

Evropa, západní Asie, S. Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Vytvořila společnost