header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Želva korunkatá

Latinsky:Hardella thurjii
Anglicky:Crowned River Turtle
 • DSC_0292.JPG
 • DSC_0309.JPG
 • DSC_0317.JPG
 • DSC_0366.JPG

Želva korunkatá se vyskytuje ve sladkých pomalu tekoucích vodách a mokřadech v Bangladéši, severní Indii, Nepálu a v Pákistánu. Najdeme ji například v rozvodí řek Brahmaputra, Ganga a Indus.

Želva korunkatá je výjimečná svým rozmnožováním, kdy samice klade vajíčka pod vodou a jejich zárodečný vývoj je závislý na změnách vodní hladiny, která se mění v průběhu ročních období. Na podzim je hladina řek vyšší a vajíčka jsou ve vodě zcela ponořená 40 - 45 dní. V zimních měsících jsou naopak vystavena nízkým hladinám po dobu několika měsíců. Na jaře se hladina řek opět zvedne, uvnitř vajíček dochází k dokončování vývoje zárodků a mladé želvy se líhnou přímo do vodního prostředí. Tento unikátní proces vývoje byl popsán až v roce 2011. Pražské zoologické zahradě se podařilo v roce 2012 jako první zoo úspěšně odchovat mláďata v zajetí, a to díky napodobení procesu inkubace v přírodě.

U želv korunkatých je na první pohled patrná pohlavní dvojtvárnost, samci jsou menší než samice a měří okolo 17 cm a váží 0,5 kg. Zatímco krunýř samic může měřit 50 cm a celková hmotnost přesahovat i 10 kg.

Želva korunkatá je k vidění v Pavilonu tropů ve společném výběhu s varany modrými.

Vokurkovi - 12/2021
Vojta Bittner a Jonášek Havlík - 11/2021
Václava Egermaierová - 11/2021

O druhu
 • Řád: Želvy (Chelonia)
 • Velikost: 17-55 cm délka krunýře
 • Potrava: převážně rostliny, výjimečně vodní živočichové
 • Aktivita: denní
 • Biotop: pomalu tekoucí vody
 • Počet mláďat: 14-19 ve snůšce
 • Hmotnost: 0,5-10 kg
Region výskytu Asie
Asie

Bangladéš, Indie, Nepál, Pákistán

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost