header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Želva nádherná

Latinsky:Trachemys scripta elegans
Anglicky:Red-eared Slider
 • IMG_0765_Fotor.jpg
 • želva nádherná
 • IMG_7728_Fotor.jpg

Přirozeným výskytištěm želvy nádherné jsou téměř stojaté vody na jihovýchodě USA a severovýchodě Mexika. Ráda se vyhřívá na kmenech vyčnívajících z řeky nebo se schovává v hustém porostu na břehu. Díky obchodu se zvířaty byla zavlečena po celém světě, například do Evropy, jižní Ameriky a jihovýchodní Asie. Ve volné přírodě v Evropě se vyskytuje jen kvůli nezodpovědným lidem, kteří želvy vypouštějí. Dochází tak k ničení původní fauny a flóry, a proto je obchod s želvami nádhernými v mnohých zemích řízen zákonem. V České republice je tento druh želvy považován za invazivní.

Jejím typickým znakem je tmavá skvrna či proužek po stranách hlavy. Barva může být v rozmezí oranžové až krvavě rudé. Horní část krunýře (karapax), je jasně zelenožlutě zbarvena a doplněna kresbou, která společně s jasností barev s věkem mizí. V dospělosti je barva olivově hnědá až černá. Spodní část krunýře (plastron),je zbarvena do žluta až oranžova. Podobně jako hadi svlékají svou kůži, i želvy obnovují svůj krunýř odlupováním jeho vrchních vrstev. Na přední končetině má želva nádherná 5 a na zadní 4 prsty, mezi kterými je plovací blána. Samička bývá mohutnější, sameček je vybaven extrémně dlouhými drápy na předních končetinách a širokým ocasem.

Želva nádherná je všežravec, ale postupem času u ní může převládat rostlinná složka potravy.

 

Zoologická zahrada Liberec chová želvy nádherné od roku 1995. Přes zimní období jsou k vidění v Pavilonu slonů, přes teplé měsíce je naleznete ve společném výběhu se želvou ostruhatou vedle surikat.

Na chov želvy nádherné přispívají:

Kája a Honza - 12/2021
Matějíčkovi - 12/2021
Martina a Jan Vokálovi - 7/2021
Žákovský parlament ZŠ Lesní Liberec - 5/2021

O druhu
 • Řád: Želvy (Testudines)
 • Velikost: 20-30 cm
 • Potrava: všežravec (vodní hmyz, ryby, pulci žab, řasy)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: klidné vody s bahnitými dny
 • Počet mláďat: 2-23 ve snůšce
 • Doba inkubace: 60-90 dní
Region výskytu Severní Amerika
Severní Amerika

USA, zavlečena po celém světě

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost