header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Ženetka skvrnitá

Latinsky:Genetta tigrina
Anglicky:Cape Genet
 • ženetka skvrnitá
 • ženetka skvrnitá

Ženetka skvrnitá se vyskytuje v Jižní Africe, jižně od 32. rovnoběžky v oblasti od západního mysu po jižní KwaZulu-Natal a v okolí hranic s Lesotho.

Ženetka dosahuje délky od 49 do 60 centimetrů, ohon je pak dlouhý od 42 do 54 centimetrů. Typické skvrny po celém těle se vyskytují v různých zbarveních ve škále od černé až do rezavě červené barvy, samotná srst (podklad) může v horních partiích přecházet do bělavé, šedé či bledě žluté. 

Ženetky jsou samotářské šelmičky, které tvoří páry pouze po dobu rozmnožování. Vrhy mláďat byly ve volné přírodě zaznamenány v různých ročních obdobích od února až po listopad, počty potomků dosahují od jednoho do pěti. Ženetky skvrnité jsou noční predátoři, aktivní bývají od soumraku do časných ranních hodin. Potrava je rozmanitá, od malých hlodavců, přes ptáky, plazy až po ovocné plody.

Zoo Liberec chová ženetky skvrnité od roku 2010. První odchov se zde zdařil v roce 2011. 

Na chov ženetky skvrnité přispívají:

 

O druhu
 • Řád: Šelmy (Carnivora)
 • Velikost: 90-115 cm délka těla s ocasem
 • Potrava: všežravec (hlodavci, ptáci, plody)
 • Aktivita: soumračná
 • Biotop: deštné lesy a savany
 • Počet mláďat: 1-5
 • Hmotnost: 1,2-3 kg
 • Doba březosti: 70 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

Jižní Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost