header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Žirafa Rothschildova

Latinsky:Giraffa camelopardalis rothschildi
Anglicky:Rothschild's giraffe
 • žirafa Rothschildova
 • žirafa Rothschildova
 • Isiolo
 • DSC_1363Niobe.jpg

Předchůdci žiraf vznikli již v třetihorách zhruba před 20 milióny let. Velikostí se blížili antilopě s poněkud zavalitějším tělem. Vývojovou kolébkou pravých žiraf (rod Giraffa) byla severní Indie a Bengálsko, odkud postupně žirafy přešly do severovýchodní Afriky a dále pak na celý africký kontinent. V tomto období dochází k vývoji dlouhého krku a prodlužování končetin. Dnes se výskyt žiraf v přírodě omezuje zhruba na 16 - 18 států Afriky, od Sahary až po řeku Orange. V některých státech západní Afriky - Senegal, Gambie, Mali byly žirafy v posledních třiceti letech již vyhubeny.

Žirafy jsou býložraví přežvýkavci, vyznačující se značně prodlouženými končetinami i krkem. Ze všech savců mají nejvyšší, ale ve srovnání s výškou zároveň nejkratší tělo. Dospělí samci měří v průměru 5 m a váží až 1,5 tuny. Jejich chůze je pomalá a ladná. Vždy vykročí vpřed současně oběma nohama na jedné straně. Tento zvláštní způsob chůze je řadí mezi mimochodníky.

Více než dvanáct hodin denně tráví žirafy přijímáním potravy. Nejraději se pasou při západu slunce nebo při svítání. Dlouhý krk jim neumožňuje spásat trávu bez obtíží, proto využívají vegetačního pásma savany ve výšce od 2 do 6 m nad zemí. Nejraději mají akácie. Vzhledem k velikosti svého těla žerou poměrně málo. Za den spotřebují 60-70 kg čerstvé rostlinné hmoty. Jen nejžhavější hodiny během dne tráví odpočinkem ve stínu. Spí však jen krátce, několikrát denně a vždy jen na pár minut. Většinou odpočívají ve stoje, někdy si lehají a krk ohnou dozadu. V této pozici jsou zranitelné podobně jako při pití.

Dospělí jedinci vytvářejí volné skupinky samic s mláďaty, zatímco samci jsou samotářští a připojují se k samicím většinou jen na dobu rozmnožování, když se samice objeví v lokalitě, kde je dotyčný samec dominantní. Samice rodí více než po roční březosti (14 měsíců) jedno mladě, vysoké okolo 180 cm. Už za několik minut se staví na nohy a záhy je schopno následovat matku. Ta ho neohroženě brání kopáním, které je natolik účinné, že si na dospělou žirafu netroufne ani lev.

Žirafa Rothschildova patři mezi nejvíce ohrožené poddruhy žirafy. V přírodě je její populace odhadována na několik set jedinců žijících v Ugandě a Keni. Tento poddruh se vyznačuje tmavohnědými kaňkovitými nebo obdélníkovitými skvrnami po těle se slabšími krémově zbarvenými liniemi okolo. 

V přírodě je žirafa nejvíce ohrožena pytláctvím a ztrátou životního prostředí jeho přeměnou v zemědělské plochy.

Zapojena do programu EEP.

Žirafa Rothschildova je v Zoo Liberec chována od roku 1985, kdy do zahrady přicestovaly první dvě samice Mahulena a Jesika. Za dobu chovu prošlo zoologickou zahradou více než 50 žiraf. 

Současnou skupinu tvoří 2 samice (*2006) a (*2012) a mladý sameček (*2017).

Stádo se rozšířilo o dva narozené samečky - říjen 2019 a leden 2020

Na chov žirafy Rothschildovy přispívají:

Andrea Tkáčová - 1/2022
Horňajs - 12/2021
Tereza Georgievova - 10/2021
Marcela Kočí - 10/2021
Vechtrovna Rakousy - 7/2021
Jiří Hrubý - 7/2021
Jitka Řádková Čejková - 6/2021
Naďa a Ivan Kalinovi - 4/2021
Kristyna Brzobohata - 4/2021
Zdena Marcinová - 4/2021
Maruška Matějíčková - 4/2021
Šárka - 4/2021
Milada Šrajerová - 4/2021
Pavlína Hlaváčková - 4/2021
Vit - 4/2021


O druhu
 • Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
 • Velikost: 350-470 cm délka těla, 400-550 cm výška
 • Potrava: býložravec (akácie)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: savany, travnaté oblasti
 • Počet mláďat: 1
 • Hmotnost: 500-1900 kg
 • Doba březosti: 430 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

Keňa, Uganda

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost