header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Zoborožec hrubozobý

Latinsky:Ceratogymna atrata
Anglicky:Black-casqued Hornbill
 • hrubozoby.jpg

Zoborožec hrubozobý obývá poměrně velký areál střední a západní Afriky, kde ho nalezneme především v nížinných lesích. Přednost dává člověkem nenarušeným primárním lesům, ale můžeme ho spatřit i na plantážích. Jeho početnost v přírodě klesá, zatím však není ohrožen.

Zoborožec má na vrchní straně zobáku takzvaný hřeben, který zpevňuje zobák a zároveň je jakýmsi ozvučným zařízením, s jehož pomocí pták zesiluje svůj hlas. U tohoto druhu je navíc na první pohled nápadný pohlavní dimorfismus, tedy rozdíl ve vzhledu mezi samcem a samicí. Samec je mohutnější a celý černý, zatímco samice je černá s hnědým opeřením hlavy, krku a hrdla.

Samci a samice vytvářejí po většinu roku páry nebo žijí v menších rodinách, kde mohou být přítomna i starší mláďata z předchozích vrhů. Hnízdí vysoko v korunách stromů, obvykle ve výšce 22 metrů. Typickým znakem charakteristickým pro tento druh je způsob zazdívání samice v hnízdní dutině, kdy samec připravuje z trusu a jílu tzv. pelety, které samici podává. Právě starší mláďata rodičům pomáhají v době, kdy je potřeba krmit zazděnou samici v hnízdě, kde pečuje o jejich další sourozence.

Zoborožec hrubozobý je všežravý pták. Většinu jeho jídelníčku tvoří ovocné plody (90%), jako jsou například fíky a plody olejnice guinejské. V hnízdním období se také živí hmyzem a drobnými obratlovci. 

 

 

Marcela a Zdeněk Mazánkovi - 4/2021

O druhu
 • Řád: Zoborožci (Bucerotiformes)
 • Velikost: 60-70 cm
 • Potrava: všežravec (ovoce, hmyz, drobní obratlovci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: deštné lesy
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 0,9-1,6 kg
Region výskytu Afrika
Afrika

střední a západní Afrika

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost