header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Zoborožec kaferský

Latinsky:Bucorvus leadbeateri
Anglicky:Southern Ground-Hornbill
 • zoborozec kafersky.JPG
 • DSC01547.jpg

Zoborožec kaferský se ve volné přírodě vyskytuje na jihu Afriky, kde obývají savany, lesy a travnaté pláně do nadmořské výšky 3000 metrů. Kvůli úbytku přirozeného prostředí a lovu patří mezi zranitelné živočichy a podle odhadů bude tento trend pokračovat i v budoucnu.

Tento pozemní černě zbarvený pták je největším a nejmohutnějším zástupcem ze zoborožců. Samci jsou o trochu vyšší a těžší než samice a váží od 3,5 do 6,2 kg.

Žije v 2 - 8 členných skupinách, přičemž dominantnímu páru pomáhají v době odchovu potomků s obranou teritoria i ostatní dospělí jedinci a starší mláďata. Alfa pár obvykle hnízdí ve velkých dutinách stromů v době od září do prosince. Samice snáší 1 - 3 vejce.

Zoborožec může lovit společně s ostatními členy své skupiny, když se jedná o větší kořist nebo loví samostatně. Jako potrava jim slouží členovci (kobylky, termiti, brouci), v období sucha žáby, šneci, hadi, ještěrky, ale i ovoce a různá semena. Příležitostně si pochutnávají i na mršinách. 

Zapojen do programu ESB.

Zoologická zahrada Liberec chová zoborožce kaferské od roku 2012. V současné době zoo chová jeden pár, který je k vidění během hlavní sezóny (duben - říjen) ve společném výběhu s antilopou nyalou. Přes zimu zoborožci zimují v zázemí zahrady.

MUDr. Veronika Daňková - 1/2022
Ema Rosová - 11/2021
Adéla a Lukáš - 10/2021
H + L + J Vopařilovi - 6/2021

O druhu
 • Řád: Zoborožci (Bucerotiformes)
 • Velikost: 90-100 cm
 • Potrava: všežravec (menší obratlovci, hmyz, plody)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: savany, lesy a travnaté pláně
 • Počet mláďat: 1-3
 • Hmotnost: 2,2-6,2 kg
 • Doba inkubace: 37-43 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

jih Afriky (Namíbie, Botswana, Jižní Afrika)

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

footer.less
Vytvořila společnost