header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Zoborožec naříkavý

Latinsky:Bycanistes bucinator
Anglicky:Trumpeter Hornbill
 • Zoborožec naříkavý

Zoborožec naříkavý nazývaný také křiklavý se ve volné přírodě vyskytuje v lesích a na savanách na území Burundi, Mosambiku, Botswany, Konga, Keni, Namibie, Angoly, Svazijska, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe a ve východní části Jihoafrické republiky. Populace je v současné době stabilní.

Středně velký druh zoborožce, který dorůstá délky těla 50 - 55 cm. Je převážně černý s bílým peřím na břiše a spodní straně křídel, červenou neopeřenou kůží kolem očí a výraznou tmavou přilbicí, která je u samic menší než u samců.

Stejně jako ostatní zoborožci hnízdí v dutinách stromů, kde samička klade 4 - 5 bílých vajec. Přestože žije v méně početných skupinách o 2 - 5 jedincích, často se jich desítky slétávají společně jíst a hřadovat.

Živí se především plody a hmyzem.

Zoologická zahrada Liberec chová zoborožce naříkavé od roku 2011. K vidění je jeden pár, a to v pavilonu tropů.

O druhu
 • Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)
 • Velikost: 50-55 cm
 • Potrava: všežravec (plody, hmyz)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: lesy, savany
 • Počet mláďat: 4-5
 • Hmotnost: 0,45-0,9 kg
 • Doba inkubace: 28 dní
Region výskytu Afrika
Afrika

Tanzánie, Keňa, Zambie, Zimbabwe

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost