header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Zoborožec temný

Latinsky:Rhyticeros plicatus
Anglicky:Papuan Hornbill
 • DSC_0398_web.jpg
 • IMG_0909_temny.jpg

Zoborožec temný, též zvaný guinejský, patří mezi největší zástupce zoborožců. Vyskytuje se v deštných lesích Východní Indonésie, na Nové Guineji a přilehlých ostrovech (např. Šalamounovy ostrovy). 

U tohoto druhu je na první pohled patrná pohlavní dvojtvárnost. Tedy, že se mezi sebou liší obě pohlaví ve velikosti nebo zbarvením. Samec má větší zobák a zlatožlutě opeřený krk a hlavu, samice je celá černá. 

Pro zoborožce temného je typické zazdívání samice samcem v dutině stromu v období hnízdění. Jako stavební materiál používá směs slin a jílu. Ponechá jí pouze malý otvor, kudy samici nabízí potravu. Samice zde vydrží zazděná čtyři měsíce, dokud nejsou mláďata schopná letu. 

Zoborožec patří mezi všežravé ptáky. V jeho jídelníčku naleznete kromě ovocných plodů, bobulí i drobné bezobratlé a obratlovce.

 

Bochovi - 10/2021

O druhu
 • Řád: Zoborožci (Bucerotiformes)
 • Velikost: 65-85 cm
 • Potrava: všežravec (ovoce, bobule, členovci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropické deštné lesy, mokřady
 • Počet mláďat: 1-2
 • Hmotnost: 1,2-2 kg
 • Doba inkubace: 40 dní
Region výskytu Papua-Nová Guinea
Papua-Nová Guinea

Nová Guinea, V. Indonésie, Šalamounovy ostrovy

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

footer.less
Vytvořila společnost