header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Zoborožec tmavý

Latinsky:Anthracoceros malayanus
Anglicky:Black Hornbill
 • zoborožec tmavý

Zoborožec tmavý nebo také malajský obývá tropické lesy jihovýchodní Asie, především Indonésie, Malajsie, Bruneje a Thajska, a to obvykle do nadmořské výšky 200 metrů. Velikost populace není známa, nicméně se předpokládá její trvalý pokles kvůli zemědělskému odlesňování i nelegální a komerční těžbě dřeva.

V přírodě žije v párech či menších hejnech. Samice snáší 4 až 7 vajec (v zajetí 2-3), na kterých sedí zazděná v dutinách stromů, aby tak líhnoucí se mláďata ochránila před predátory. Doba líhnutí se pohybuje mezi 24 až 30 dny.

Zoborožci se živí především hmyzem, bobulemi a ovocem. Výjimečně pak i ptačími vejci a netopýry.

Zapsán do programu ESB.

 Teresa Halamová - 4/2022

O druhu
 • Řád: Zoborožci (Bucerotiformes)
 • Velikost: 60-65 cm
 • Potrava: všežravec (ovoce, hmyz, malí obratlovci)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropické deštné lesy, galeriové lesy
 • Počet mláďat: 4-7
 • Hmotnost: 0,9-1,05 kg
 • Doba inkubace: 24-30
Region výskytu Asie
Asie

Indonézie, Malajsie, Brunej, Thajsko

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Vytvořila společnost