header.less
Patříme k sobě:
 • cz
 • en
 • pl
 • de
animal.less

Zoborožec vrásčitý

Latinsky:Rhabdotorrhinus (Aceros) corrugatus
Anglicky:Wrinkled Hornbill
 • IMG_1470_Fotor.jpg
 • IMG_5564_Fotor.jpg

Zoborožec vrásčitý obývá primární deštné lesy a galeriové lesy jihovýchodní Asie, především Indonésie, Malajsie, Bruneje a Thajska, a to obvykle do nadmořské výšky 250 metrů. Velikost populace není známa, nicméně se předpokládá její trvalý pokles kvůli zemědělskému odlesňování i nelegální a komerční těžbě dřeva.

Pro zoborožce vrásčitého je charakteristický velký zobák, převážně černé opeření, bílý ocas a modré kroužky kolem očí.

V přírodě žije v párech či menších hejnech obvykle do 30 jedinců (na Borneu pozorováno hejno o 70 jedincích). Samice snáší 4 až 7 vajec (v zajetí 2 - 3), na kterých sedí zazděná v dutinách stromů, aby tak líhnoucí se mláďata ochránila před predátory. Mláďata se líhnou po 29 dnech inkubace. 

Zoborožci se živí především bobulemi, ovocem (fíky) a hmyzem. Výjimečně pak i drobnými obratlovci (žáby).

Zapojen do programu EEP.

Zoo Liberec chová tento druh zoborožce od roku 2013. K vidění je chovný pár v Pavilonu tropů.

Na chov zoborožce vrásčitého přispívají:

Kateřina Fialová - 12/2021

O druhu
 • Řád: Zoborožci (Bucerotiformes)
 • Velikost: 65-81 cm
 • Potrava: všežravec (hmyz, malí obratlovci, ovoce)
 • Aktivita: denní
 • Biotop: tropické deštné lesy, galeriové lesy
 • Počet mláďat: 4-7
 • Hmotnost: 1-1,6 kg
 • Doba inkubace: 29 dní
Region výskytu Asie
Asie

Indonésie, Malajsie, Brunej, Thajsko

Stupeň ohrožení
VyhynulýOhroženýNeohrožený
 • EX

  EX - vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy.&

 • EW

  EW - vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

 • CR

  CR - kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • EN

  EN - ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

 • VU

  VU - zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

 • NT

  NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

 • LC

  LC - málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

NT - téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

footer.less
Vytvořila společnost