header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de
  • Aktuality
  • ZOO Liberec a nařízení EU k invazivním druhům

ZOO Liberec a nařízení EU k invazivním druhům

ZOO Liberec a nařízení EU o prevenci a regulaci šíření invazivních druhů

I nejstarší české zoologické zahrady se dotkne nařízení EP a Rady EU č. 1143 z roku 2014, které se zabývá prevencí a regulací zavlékání a šíření invazních nepůvodních druhů fauny a flóry. Z unijního seznamu zvířat, která jsou za invazivní na území Evropy považována, se to týká v Liberci chovaných nosálů červených, muntžaků malých a želv nádherných.

Byť se mínění veřejnosti kloní spíše proti těmto bruselským zásahům a považuje je spíše za zbytečnou byrokracii, je nutno uvést, že území Evropy bylo jedním z posledních územních celků, který nedisponoval legislativou řešící problémy invazivních druhů zvířat a rostlin – na rozdíl např. od USA či Austrálie.

Cílem nařízení je především prevence – tedy zamezení zavlečení zjevně invazních druhů a regulace šíření již přítomných druhů na území starého kontinentu. Součástí prevence je omezení či úplný zákaz dovozu, obchodu a chovu. Právě domácí chovy a obchod s živočichy byl v řadě případů významným zdrojem šíření invazních druhů.

Ke vzniku jejich soupisu dodává ředitel zoo David Nejedlo: „V seznamu invazivních druhů jsou zvířata, jejichž výskyt na našem území může mít negativní dopad na biodiverzitu – přirozenou druhovou pestrost. S tím souvisí navazující možné problémy vznikající v místních ekosystémech – např. narušení potravních řetězců v přírodě apod. V úplném důsledku mohou tyto invazivní druhy i ohrozit lidské zdraví – např. kvůli přemnožení jistých druhů zvířat schopných přenášet choroby.“

Unijní seznam je stanoven prováděcím Nařízením Komise (EU) 2016/1141 a nabývá nyní účinnosti. Na zmíněném seznamu je nyní zařazeno 22 druhů invazních živočichů a 15 druhů rostlin. 

V liberecké zahradě najdeme z tohoto soupisu celkem 3 druhy – nosála červeného (malá medvídkovitá šelma žijící v Jižní Americe), želvu nádhernou (původně žijící v USA a Mexiku, díky obchodu rozšířena po celém světě) a muntžaka malého (malý jelínek obývající jihovýchodní Čínu a Taiwan).

Většina zoologických zahrad zatím volí spíše taktiku vyčkávání. V jednání jsou další legislativní úpravy. Měly by těmto chovatelským zařízením umožnit výjimky v pokračování chovů invazivních druhů, pokud bude zabezpečen chov tak, že zvířata nebudou moci proniknout do tuzemské přírody.

Ceny vstupného
Dospělí:160 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:120 Kč
Studenti senioři nad 65 let:120 Kč
Otevírací doba
9.00-18.00
otevřeno včetně víkendů a svátků
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost