header.less
Patříme k sobě:
  • cz
  • en
  • pl
  • de
  • Aktuality
  • Zoo Liberec nově pomáhá s odpadem speciální tříkolka

Zoo Liberec nově pomáhá s odpadem speciální tříkolka

Zoo Liberec nově pomáhá s odpadem speciální tříkolka

 Zoologickou zahradu v Liberci ročně navštíví několik set tisíc návštěvníků. Ti vyprodukují velké množství odpadu, který je nutné, spolu s odpady tvořenými v provozech organizace, svážet, krátkodobě uskladnit a odvážet k dalšímu zpracování či likvidaci. Jako ochranářská instituce se zoo snaží jít příkladem a ke vzniklým odpadům přistupovat zodpovědně. Již celou řadu let je pečlivě třídí a prostřednictvím výukových programů a informačních cedulí k tomu vybízí i veřejnost. Nejen v areálu zahrady, ale i v Kulturním středisku Lidové sady umístila desítku odpadkových košů na tříděný odpad.  

K ekologickému nakládání s odpady jí nově dopomáhá i speciální tříkolka, na jejíž pořízení získala finanční prostředky z účelové dotace Libereckého kraje. Tento malý tichý dopravní prostředek na elektrický pohon nyní pracovníkům zahrady umožňuje svážet odpad průběžně, a to i během otvírací doby zahrady. Díky tomu můžeme udržovat koše na tříděný odpad pro návštěvníky stále čisté, nezaplněné a funkční,“ chválí si ředitel David Nejedlo.

 V rámci projektu s názvem „Ekologizace svozu a ukládání odpadu v areálech Zoo Liberec" dále pořídila speciální velkoobjemové kontejnery a bezpečnostní koše, které při skladování hořlavin výrazně snižují riziko vzniku požáru.  

 Zoo Liberec tímto Libereckému kraji velice děkuje za finanční podporu a spolupráci.

Ceny vstupného
Dospělí:130 Kč
Děti do 3 let:zdarma
Děti od 3 let do 15 let:90 Kč
Studenti senioři nad 65 let:90 Kč
Otevírací doba
zavřeno
Kudy do zoo
footer.less
Vytvořila společnost