Latinsky: Acomys dimidiatus

Anglicky: Arabian Spiny Mouse

výskyt: Asie

  • Řád: Hlodavci (Rodentia)
  • Velikost: 9–15 cm délka těla, 9–12 cm ocas
  • Potrava: všežravci (semena, hmyz, plži)
  • Aktivita: soumračná a noční
  • Biotop: polopouště, suché stepi a lesy, skalnaté oblasti
  • Počet mláďat: 1–3
  • Hmotnost: 30–40 g
  • Doba březosti: 36–39 dní

Bodlinatka sinajská je drobný myšovitý hlodavec, který se vyskytuje v polopouštích a v suchých stepích Arabského poloostrova a přilehlých státech. Byla také zjištěna v Egyptě, Jordánsku, Izraeli, Saudské Arábii, Libanonu, Sýrii, Jemenu, Ománu, Íránu a Pákistánu.

Bodlinatka si získala svůj druhový název díky plochým ostnům, které jsou roztroušeny v srsti na hřbetě. Bodliny jsou uvnitř duté a začínají se mláďatům objevovat asi po 3 měsících života. Na ocase mají bodlinatky velmi jemnou kůži a srst, které se velmi snadno svlékají. Spolu s bodlinami se jedná o antipredační strategii, kdy predátorovi po napadení zezadu zůstane chomáč chlupů v tlamě a myš mezitím uteče do úkrytu.

Tito hlodavci jsou společenská zvířata, která obvykle žijí ve velkých skupinách se složitou sociální strukturou, jejímž základem je rodina. Samice rodí poměrně velká a dobře vyvinutá mláďata, která jsou osrstěná a po pár hodinách od narození už vidí a lezou. Mláďata sají mléko okolo tří týdnů, ale již pátý den od porodu se přikrmují pevnou potravou.

Žijí na stejném kontinentu

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.