Latinsky: Caloenas nicobarica

Anglicky: Nicobar Pigeon

výskyt: Asie

  • Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
  • Velikost: 32–35 cm
  • Potrava: všežravec (semena, ovoce, ořechy, bezobratlí)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tropický les, mangrový
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 0,46–0,6 kg
  • Doba inkubace: 17–19 dní

Holub nikobarský obývá především Nikobarské a Andamanské ostrovy v Indickém oceánu. Dále se vyskytuje také v Indii, Kambodži, Vietnamu, Indonésii, Malajsii, Thajsku, na Filipínách, Papui Nové Guinei a Šalamounových ostrovech. Preferuje neobydlené ostrovy, mezi nimiž v rámci svého areálu přelétává na vzdálenost desítek i stovek kilometrů. Tyto přesuny jsou motivovány ziskem potravy, podle období dozrávání oblíbených semen a dužnatých bobulí. Většinu dne tráví na zemi v příšeří nížinného tropického lesa, na dřevinách jen hnízdí a hřaduje. Oblíbil si i mangrovy a lesy do nadmořské výšky 700 m.

Tento těžký holub, váží až 600 g, je kovově zeleně zabarvený se zelenými a měděnými pery na krku. Hlava a oblast pod krkem, létavé peří a hrudník jsou tmavě šedé. Ocas je velmi malý a čistě bílý. Nedospělí ptáci mají ocas černý. Na kořeni zobáku je černý hrbolek, silné nohy jsou tmavě červené. Samice jsou o trochu těžší, mají menší hrbolek na zobáku, bílou duhovku oka (samec má hnědou), kratší pera a hnědší spodek těla. Při tokání čepýří samec svůj unikátní pláštík z prodloužených krčních per a vydává hluboké houkání.

Na klidných a lidmi nerušených ostrovech může zahnízdit až 1000 párů. Holuby vytváří monogamní páry, které si staví hnízda na stromech, umístěných poměrně blízko u země (2 – 12 m). Hnízdo se skládá z neuspořádaného chumlu větviček, kam samice snáší obvykle jedno modré, bíle tečkované vejce.

Živí se ovocnými plody, bobulemi, semeny i bezobratlými živočichy. Ve svalnatém žaludku je tento holub schopen rozdrtit i tvrdé ořechy.

O našem chovu:
Zoo Liberec chová holuby nikobarské od roku 2000. Od roku 2006 zahrada úspěšně odchovává mláďata.

Žijí na stejném kontinentu

Holubi vytváří monogamní páry, které si staví hnízda na stromech, umístěných poměrně blízko u země

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Havlujová Olga 2023-04/