Latinsky: Spilopelia chinensis

Anglicky: Spotted Dove

výskyt: Asie

  • Řád: Měkkozobí (Columbiformes)
  • Velikost: 27,5–30 cm
  • Potrava: býložravec (semena, zrní)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: v blízkosti obydlených oblastí, parky
  • Počet mláďat: 2–3
  • Hmotnost: 0,13 g
  • Doba inkubace:14–16 dní

Hrdlička čínská se vyskytuje především v oblasti od Indie až po Čínu. Byla však také úspěšně vysazena v Kalifornii a mnoha lokalitách Austrálie, Indonésie a Nového Zélandu. Vyskytuje se stejně jako hrdlička zahradní převážně v blízkosti obydlených oblastí, městských parcích a zahradách. Vyhledává především vlhká místa či blízkost vodních zdrojů.

Živí se semeny a zrním. Ačkoli si potravu hledají na zemi, svá hnízda si staví v bezpečí na stromech, v keřích s trny nebo ve shluku bambusů. Do hnízda samice snáší 2–3 bílá vajíčka, na kterých sedí po dobu dvou týdnů. Hnízdit mohou v průběhu celého roku.

O našem chovu:
Zoo Liberec chová hrdličky čínské od roku 2013.

Žijí na stejném kontinentu

Hrdlička vyhledává především vlhká místa či blízkost vodních zdrojů.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Andrea Valášková 2023-06/