Latinsky: Brachylophus fasciatus

Anglicky: Lau Banded Iguana

výskyt: Oceánie

  • Řád: Šupinatí (Squamata)
  • Velikost: 60–80 cm, z toho ¾ ocas
  • Potrava: býložravec (květy, listy, plody)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: pobřežní tropický les, mokřady
  • Počet mláďat: 3–7 ve snůšce
  • Doba inkubace: 125 –170 dní

Leguán fidžijský je smaragdově zelený ještěr, který se vyskytuje na ostrovech Lau v souostroví Fidži, které leží v tropickém pásmu v Tichém oceánu. Rovněž jej můžete spatřit i na souostroví Tonga, kam byl však zavlečen člověkem před 300 lety. Ve své domovině obývá především tropické nížinné lesy na pobřeží a mokřady. Významnou část dne tráví na větvích stromů, kde i vyhledává potravu, především květy, listy nebo ovocné plody.

Tito plazi jsou na první pohled velmi atraktivní. Oproti samcům, kteří mají po zeleném těle 2 – 4 bílé až světle modré pruhy, jsou samice celé zelené a menší. Samci jsou teritoriální, své území si brání před soky. Po spáření se samcem je samice gravidní 5 měsíců, poté snáší a zahrabává 3 – 7 vajíček do substrátu na zemi. Svoji snůšku si hlídá. V závislosti na teplotě se mláďata líhnou obvykle po 160 i více dnech.

Nejvíce je leguán ve své domovině ohrožen ztrátou životního prostředí (kácení lesů, zemědělství, požáry) a nepůvodními predátory, které na ostrovy v minulosti zavlekl člověk, jako jsou toulavé kočky, krysy nebo promykovité šelmy. Zmínění savci loví a požírají leguání vajíčka, mláďata i dospělce. V současné době je tento druh klasifikován jako ohrožený (IUCN 2007). V úmluvě CITES o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy spadá do přílohy I., do které patří druhy zvířat bezprostředně ohrožené vyhubením. Mezinárodní obchod s jedinci odchycenými z volné přírody je zakázán. Evropská asociace zoologických zahrad a akvárií EAZA pro tento druh stanovila evropskou plemennou knihu (ESB), kterou spravuje Zoo Schönbrunn ve Vídni. K jejich držení v lidské péči v ČR je nezbytný registrační list a výjimka z obchodní činnosti, které vydává krajský úřad.

Žijí na stejném kontinentu

Samci jsou teritoriální, své území si brání před soky.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se

přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé

druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale

ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům,

které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které

čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům,

které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený

(Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro

zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Tomáš + Michi + Ema Kašparovi 2023-10/