Latinsky: Leucopsar rothschildi

Anglicky: Bali Myna

výskyt: Asie

  • Řád: Pěvci (Passeriformes)
  • Velikost: 25 cm
  • Potrava: všežravec (semena, ovoce, hmyz, plazi)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: otevřené lesy s travinným podrostem
  • Počet mláďat: 2–3
  • Hmotnost: 0,07–0,11 kg
  • Doba inkubace: 12–15 dní

Majna Rothschildova je endemitem ostrova Bali v Indonésii a patří mezi nejvzácnější a nejohroženější pěvce na světě. Hlavním biotopem jsou otevřené lesy s travinným podrostem. Vyhýbá se uzavřeným, sezónním a stále zeleným lesům.

Majna je převážně bílá s černými konci křídel a ocasu, s modře zbarvenou holou kůží okolo očí a roztřepenou chocholkou, kterou dokáže vztyčit.

Rozmnožování je načasováno na období dešťů od ledna do dubna. Vytváří pravděpodobně několikaleté monogamní páry. Hnízdí často ve starých dutinách po šplhavcích , a to ve výšce 4–10 m nad zemí. Hnízdo je vystláno suchými větvičkami. Snůška se obvykle skládá z 2 až 3 bledě modrých vajec.

Její potravu tvoří semena, ovocné plody, nektar rostlin, hmyz (motýli, termiti, mravenci, kobylky), kroužkovci a z obratlovců menší plazi.

Majna je v přírodě kriticky ohrožena vyhynutím kvůli ztrátě přirozeného prostředí a nelegálnímu lovu pro chov v lidské péči (okrasní ptáci do klecí). V roce 1990 bylo odhadováno, že se v přírodě vyskytuje pouze 15 jedinců. Majna přežívá v soukromých chovech, v zoologických zahradách a ptačích parcích. Všichni tito jedinci jsou zaregistrováni a část z nich je vypouštěna zpět do přírody, aby posílili a zachránili zbytek tamní populace. Nová populace složená z jedinců chovaných v lidské péči byla rovněž introdukována na ostrovy Nusa Penida, které leží poblíž Bali. V roce 2010 zde byly vypuštěny i dvě majny odchované v Zoo Liberec. V současné době je na Nusa Penida zaznamenáno přes 100 jedinců.

Zapojena do programu EEP.

O našem chovu:
Majny Rothschildovy chová Zoo Liberec od roku 2010. V témže roce se podařil i první odchov. Majny jsou k vidění v Pavilonu tropů.

Žijí na stejném kontinentu

Majna Rothschildova patří mezi nejvzácnější a nejohroženější pěvce na světě.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

J + K + L Vlčkovi 2023-08/