Latinsky: Macaca silenus
Anglicky: Lion-tailed Macaque
výskyt: Asie
  • Řád: Primáti (Primates)
  • Velikost: 42–61 cm délka těla, 24–39 cm ocas
  • Potrava: všežravec s převahou rostlinné složky (ovoce)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tropické monsunové lesy
  • Počet mláďat: 1
  • Hmotnost: 2–10 kg
  • Doba březosti: 162–186 dní

Makak lví patří mezi nejvzácnější a nejohroženější druhy makaků. Obývá pouze deštné lesy JZ. Indie , a to do nadmořské výšky 1 800 m. Na životě ho ohrožuje především drastický úbytek a fragmentace lesního porostu, který je kácen kvůli plantážím kávy, eukalyptu a čaje. Makaci byli v minulosti loveni pro maso, tradiční medicínu a pro chov v zajetí jako domácí mazlíčci.

Makak lví se dříve nazýval také wanderu nebo opice vousatá. Jeho zbarvení je černé s šedou hřívou okolo obličeje, díky které získal makak své druhové jméno. Tento primát žije v malých společenstvech s přísnou hierarchií. Obvykle jsou skupiny tvořeny jedním samcem a několika samicemi nebo skupinkou několika samic pohybujících se mezi teritorii dvou samců, která se mohou překrývat. Samci si jako jediní z makaků označují své teritorium hlasitým voláním. Velikost skupiny se pohybuje mezi 40–30 jedinci. Makakové lví se rozmnožují celoročně. Samice jsou březí 6–7 měsíců, poté rodí jedno mládě.

Makak lví tráví většinu času na stromech ve výškách 20–30 m nad zemí a jen málokdy slézá na zem. Živí se hlavně rostlinnou potravou, a to nejrůznějším ovocem, listy, semeny, květy a houbami. Občas si svůj jídelníček zpestří měkkýši, hmyzem, veverkami nebo jinými menšími savci.

Zapojen do programu EEP.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec začala s chovem makaků lvích jako první v České republice již v roce 1967.

Žijí na stejném kontinentu

Makak lví se dříve nazýval také wanderu nebo opice vousatá.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Nadace SYNER 2023-03/