Latinsky: Mus mattheyi

Anglicky: Matthey’s mouse

výskyt: Afrika

  • Řád: Hlodavci (Rodentia)
  • Velikost: 4–6 cm tělo, 3 cm ocas
  • Potrava: všežravec (rostliny, hmyz)
  • Aktivita: soumračná a noční
  • Biotop: vlhké savany
  • Počet mláďat: 1–7
  • Hmotnost: 7 g
  • Doba březosti: 18–19

Myš Mattheyova je velmi drobná myška, která se vyskytuje na savanách v Západní Africe (Burkina Faso, Čad, Pobřeží Slonoviny, Guinea, Mali, Negérie, Senegal). Jedná se o málo probádaný druh.

Žijí na stejném kontinentu

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec