Latinsky: Arvicanthis neumanni

Anglicky: Neumann’s Arvicanthis

výskyt: Afrika

  • Řád: Hlodavci (Rodentia)
  • Velikost: 9–15 cm délka těla, 6–10 cm ocas
  • Potrava: všežravec (semena, části rostlin, hmyz)
  • Biotop: savany, křovinaté oblasti
  • Hmotnost: 40–90 g

Myš východoafrická (myš Nemannova) obývá nespojitý areál ve východní Africe. Jeho první část se rozkládá v Etiopii a Somálsku, druhá v severní Tanzánii. Nálezy jsou hlášeny ještě z Keni. Zde se vyskytuje především v suchých savanách a v křovinatých oblastech.

Velice se podobá své blízké příbuzné myši nilské.

Žijí na stejném kontinentu

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec