Latinsky: Lemniscomys barbarus

Anglicky: Barbary striped grass mouse

výskyt: Afrika

  • Řád: Hlodavci (Rodentia)
  • Velikost: 9–12 cm tělo
  • Potrava: všežravec (semena, rostliny, hmyz)
  • Biotop: křovinaté s travnaté oblasti
  • Počet mláďat: 4–5
  • Doba březosti: 28 dní

Myš zebrovaná žije v pobřežních částech Maroka, Alžírska a Tuniska v křovinatých a travnatých oblastech. Tento malý hlodavec má na těle výrazné střídající se pruhy od krku až k ocasu. Dospělý jedinec dorůstá délky těla 9–12cm. Myši zebrované se živí semeny, plody, zelenými částmi rostlin a občas si svůj jídelníček zpestří i hmyzem.

Žijí na stejném kontinentu

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.