Latinsky: Aquila fasciata
Anglicky: Bonelli’s Eagle
výskyt: Afrika
  • Řád: Dravci (Falconiformes)
  • Velikost: 65–72 cm
  • Potrava: masožravec (obratlovci: savci, ptáci, plazi)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: hory, stepi, polopouště
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 1,6–2,4 kg
  • Doba inkubace: 37–41 dní

Orel jestřábí obývá méně zalesněné oblasti Evropy, nejhojněji ve Španělsku, méně pak v Portugalsku a v dalších zemích kolem Středozemního moře. Zasahuje až do severozápadní Afriky, Asie (Afghánistán, Pákistán, Indie, jižní Čína) a Arábie. U nás se jedná o vzácného zatoulance. Evropská populace čítá okolo 900 párů.

Dorůstá velikosti 65 – 72 cm, s rozpětím křídel 150 – 180 cm a hmotností 1600 – 2400 g. Staří ptáci mají tmavý hřbet s bělavou skvrnou (ta u některých jedinců chybí), spodek těla je světlý s podélným skvrněním. Středem spodní strany křídla se táhne široký tmavý pruh. Ocas je dlouhý se širokou koncovou páskou. Mladí ptáci mají vrch těla tmavohnědý, spodek světlejší. Postupně je zbarvení skvrnitější, plně vybarveni jsou orli ve třetím roce života.

Hnízda si staví na skalách, občas i na stromech. Samice snáší obvykle dvě vejce, na kterých sedí 37 – 41 dní. Na hnízdě jsou mláďata krmena oběma rodiči ještě 60 – 65 dní a zůstávají s nimi až do dalšího jara. Dospívají ve čtyřech až pěti letech. Je znám případ, kdy se v zajetí jedinec orla jestřábího dožil 18 let.

Živí se většími ptáky (orebice, holubi), savci (zajíci, králíci, drobní hlodavci) a jinými obratlovci. Někdy může lovit i v párech.

O našem chovu:
Chov orlů jestřábích v lidské péči je velice náročný a momentálně jsou v Evropě pouze tři zoologické zahrady, které tento druh chovají. Jednou z nich je i Zoo Liberec, která chová 2 samce a 3 samice.

Žijí na stejném kontinentu

Rozpětí křídel je 150 až 180 cm

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

CompTrima spol. s r.o. – Digitální Produkční Tisk 2023-03/