Latinsky: Aquila chrysaetos
Anglicky: Golden Eagle
výskyt: Euroasie, Severní Amerika, Severní Afrika
  • Řád: Dravci (Accipitriformes)
  • Velikost: 75–90 cm
  • Potrava: masožravec (savci, ptáci)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: otevřená krajina hor
  • Počet mláďat: 2
  • Hmotnost: 2,8–6,9 kg
  • Doba inkubace:40–45 dní

Obývá vysoko položené neobydlené oblasti Eurasie, severní Afriky a Severní Ameriky. Až na severské stěhovavé populace je orel skalní stálým ptákem.

Dospělý jedinec má hnědé zbarvení s třemi šedými pruhy na ocase, dole mírně zaobleným. Mláďata mají ocas zbarvený doběla, s černým pásem a bílou skvrnou na spodní části křídel. Nohy jsou opeřené až po prsty, zobák má dlouhý hákovitý tvar. Charakteristické jsou ostré drápy a tuhá křídla. Dorůstá velikosti k 1 metru, rozpětí křídel je více než dvojnásobné. Váží kolem 6 kilogramů.

Hnízda jsou stavěna na nepřístupných místech v puklinách a výklencích vysokých skalních stěn, méně často v korunách stromů. Orel je používá několik let, každoroční drobné stavební úpravy z nich poté dělají obrovská monstra o výšce i průměru přes 2 metry. Hnízdění probíhá od března do dubna, na dvou šedohnědě skvrnitých vejcích pak samice sedí 40 – 45 dní. Občas je střídána samcem, který pro ni loví. Zpravidla odchovávají jen jedno mládě, protože druhé je starším odstrkováno a někdy i usmrceno. Po 75 – 80 dnech pobytu na hnízdě se ještě další 3 – 4 měsíce drží u rodičů. Ve volné přírodě se orel skalní dožívá 19 let, v zajetí až 50 let.

Hlavní potravou jsou středně velcí savci a ptáci. Orel skalní nepohrdne ani mršinami sysla, lišky, zajíce či sviště. Občas napadne velká zvířata, jako jsou malé srnky a jehňata. Svou kořist loví střemhlavým pádem, na rovině své oběti pronásleduje. Orel skalní loví sám, někdy s partnerem. V oblastech Střední Asie je speciálně cvičen na lov lišek a vlků.

Zařazen do chovu zvláště chráněných druhů živočichů podle zákona č. 114/1992 Sb.

O našem chovu:
Zoologická zahrada Liberec chová tento druh od roku 1977. Mladý jedinec orla skalního narozený v Zoo Liberec byl vypuštěn v roce 2015 v Oderských vrších, a to pod záštitou projektu Návrat orlů skalních do ČR. Jednalo se o prvního jedince narozeného v zajetí, který byl následně vypuštěn do české přírody.

Žijí na stejném kontinentu

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh od roku 1977.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Dětský pravěký skanzen Altamira v Kosmonosech 2022-12/
Laur František, Ing. 2023-03/
Hykelova Drahomira 2023-03/