Latinsky: Cuniculus paca

Anglicky: Lowland Paca

výskyt: Jižní Amerika

  • Řád: Hlodavci (Rodentia)
  • Velikost: 65-80 cm délka těla bez ocasu cm
  • Potrava: býložravec (ovoce, listy, kořínky)
  • Aktivita: převážně noční
  • Biotop: tropický deštný les, mangrový
  • Počet mláďat: 1–2
  • Hmotnost: 6–12 kg 
  • Doba březosti: 97–149 dní

Paka nížinná obývá široký areál tropické a subtropické Ameriky, a to od severovýchodního Mexika přes Argentinu až po Brazílii a Paraguay. Lidmi byla zavlečena také například na Kubu a do Alžírska. Vyskytuje se především v tropických deštných lesích, v bažinách a v mangrovech poblíž vody. Paka je velmi zdatný plavec, dokáže se potápět a vydrží pod vodní hladinou i několik minut bez nadechnutí.

Paka nížinná patří s délkou těla 80 cm a hmotností až 12 kg mezi největší hlodavce. Samice jsou oproti samcům drobnější. Paky jsou monogamní zvířata, samec se samicí vytváří pár na celý život. Pár žije v domovském okrsku o rozloze 3–4 ha. Zde má samec několik nor oddělených od těch samičích. Díky této strategii se jim lépe daří bránit své teritorium s norami před vetřelci. Samec si dokonce svoji samičku značkuje močí. Dospělá zvířata se mohou rozmnožovat po celý rok. V lidské péči byla zaznamenána delší doba březosti samic (148 dní) než v přírodě, kde je obvykle kratší (97-118 dní). Samice zpravidla rodí jedno nebo dvě mláďata ročně. Ta se rodí vyvinutá, mají srst a vidí. Dokonce se kromě mateřského mléka krmí i ovocnými plody, listy a kořínky. V 8-12 měsících stáří dosahují mladí jedinci pohlavní dospělosti.

Paky jsou aktivní převážně v noci, kdy vyhledávají potravu. Tito hlodavci jsou býložravci a požírají spadlé ovoce, semínka, listy, plody a kořínky. Přes den paky odpočívají v norách, které si většinou vyhrabávají nebo v úkrytech z dutých spadlých kmenů stromů.

V přírodě jsou paky nížinné nejvíce ohroženy lovem pro maso a ztrátou jejich přirozeného prostředí kácením lesů. Vzhledem k širokému areálu jejich rozšíření nejsou zatím výrazně ohroženy.

Žijí na stejném kontinentu

Tito hlodavci jsou býložravci a požírají spadlé ovoce, semínka, listy, plody a kořínky.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Navrátilová Jana 2022-11/
Žákovský Filip MUDr. 2022-12/
Čech Petr 2022-12/
Paka 2022-12/
Šimralovy Hana a Tereza 2023-03/