Latinsky: Pelecanus philippensis
Anglicky: Spot-billed Pelican
výskyt: Asie
  • Řád: Veslonozí (Pelecaniformes)
  • Velikost: 127–152 cm
  • Potrava: masožravec (ryby, korýši, žáby)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: mokřady se slanou i sladkou vodou
  • Počet mláďat: 2–4
  • Hmotnost: 4,1–5 kg
  • Doba inkubace: 30 dní

Pelikán skvrnozobý žije na území jižní a jihovýchodní Asie (Kambodža, Barma, Indie, Srí Lanka, Indonésie, Nepál, Thajsko, Vietnam), kde se vyskytují v mělkých i hlubokých mokřadech se slanou i sladkou vodou. Zde se živí převážně rybami, příležitostně i vodními korýši a žábami. Na rozdíl od pelikána bílého většinou neloví kolektivně, ale spíše každý jedinec sám.

Typickým znakem jsou skvrny po celé délce zobáku a zbarvení peří v různých odstínech šedi. Patří mezi menší druhy pelikánů s hmotností do 5 kg. Samice bývají o trochu menší.

Pelikáni žijí a hnízdí v koloniích, často složených i z dalších druhů vodních ptáků, jako jsou například volavky a kormoráni. Samice snáší 2–4 vejce do hnízd umístěných na velikých stromech a palmách. Na jednom stromě může být i 3–15 hnízd. Hnízdící kolonie jsou zaznamenány na Srí Lance, v Indii a v Kambodži. Málo početná populace rozmnožujících se pelikánů je i na Sumatře.

Početná populace hnízdících pelikánů v Barmě (oblast Sittang) byla zničena odlesňováním území a následnou ztrátou míst vhodných pro lovení ryb. Kromě ztráty přirozeného prostředí pro hnízdění a lov potravy, ohrožuje populace pelikánů v přírodě i používání pesticidů v zemědělství, stavba vodních elektráren, sběr vajec a mláďat a lov. Na Filipínách a v Bangladéši tento druh pelikána již vymřel.

O našem chovu:

Zoologická zahrada Liberec chová tento druh pelikánů od roku 2014. V zimním období jsou umístěni v zázemí zoologické zahrady, v letní sezóně na jezírku u východu ze zoo.

Žijí na stejném kontinentu

Na rozdíl od pelikána bílého většinou neloví kolektivně, ale spíše každý jedinec sám.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají: