Latinsky: Meriones persicus

Anglicky: Persian Jird

výskyt: Asie

  • Řád: Hlodavci (Rodentia)
  • Velikost: 15 cm délka těla
  • Potrava: všežravec (semena, rostliny, hmyz)
  • Aktivita: soumračná, noční
  • Biotop: polopouště, skalnaté oblasti, vrchoviny
  • Počet mláďat: 1–7
  • Hmotnost: 100 g
  • Doba březosti: 28 dní

Pískomil perský je druh hlodavce, který má široký areál svého rozšíření ve Střední (Turkmenistán), Jižní (Pákistán, Afghánistán, Írán) a Západní Asii (Turecko, Arménie, Azerbajdžán, Irák). Zde se vyskytuje v suchých skalnatých oblastech a polopouštích. Dokázal se přizpůsobit životu i v blízkosti lidských sídel.

Aktivní jsou především za soumraku a v noci, kdy se vydávají za potravou. Horké dny tráví schovaní ve svých norách, které jsou dlouhé a mají v nich komory pro skladování potravy (semen) a komory pro hnízdění. Pískomilové jsou společenská zvířata a žijí zde v rodinách.

Žijí na stejném kontinentu

Horké dny tráví schovaní ve svých norách, které jsou dlouhé a mají v nich komory pro skladování potravy (semen) a komory pro hnízdění.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají: