Latinsky: Tragopan caboti
Anglicky: Cabot’s Tragopan
výskyt: Asie
  • Řád: Hrabaví (Galliformes)
  • Velikost: 50–60 cm
  • Potrava: všežravec (převaha rostlinné složky, hmyz)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: horské smíšené lesy, otevřená krajina
  • Počet mláďat: 2–4
  • Hmotnost: 0,9–1,4 kg
  • Doba inkubace: 28 dní
Satyr Cabotův je endemitem jihovýchodní Číny, kde žije pouze v horských oblastech Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Hunan, Guangxi a Guangdong, a to od nadmořské výšky 600 až 1800 m. Vyskytuje se především ve smíšených lesích a v otevřené krajině nad hranicí lesa. Počty těchto satyrů ve volné přírodě stále klesají. V současné době se stavy odhadují na necelých 10 tisíc jedinců. Největším ohrožením je pro ně v přírodě úbytek přirozeného prostředí (přeměna lesů v zemědělskou půdu), což přispívá k rozdělení populace.
Typickým znakem samců jsou oranžové tváře, z kůže pod bradou se v době toku spouští náprsenka vybarvená do oranžova, červena a modra. Samice je méně nápadná.
Satyrové se nejčastěji živí rostlinnou stravou (kapradiny, listí), ovocem (nejrůznější bobule) a drobným hmyzem (housenky, červy, kukly termitů).
Pro hnízdění si vybírají veliké stromy, kde si staví hnízda ve výšce od 2,4 do 10 m nad zemí. Slepice zde snáší 2 – 4 vejce a inkubační doba je 28 dní. Mláďata pohlavně dospívají ve třech letech.
Zapojen do programu ESB.
Žijí na stejném kontinentu

Satyr Cabotův je v Zoo Liberec chován od roku 2012.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Na chov již přispívají:

Vošvrdová Eva 2022-03

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec