Latinsky: Elephas maximus
Anglicky: Asian Elephant
výskyt: Asie
  • Řád: Chobotnatci (Proboscidea)
  • Velikost: 250–300 cm výška v kohoutku
  • Potrava: býložravec (kůra stromů, listy, kořínky, plody)
  • Aktivita: denní
  • Biotop: tropický deštný les, travnatá území
  • Počet mláďat:1
  • Hmotnost: 2000–5000 kg
  • Doba březosti: 660–680 dní

Slon indický se vyskytuje především v Indii, na Srí Lance a v jihovýchodní Sumatře. Malé populace najdeme i v Nepálu, Bangladéši, Bhútánu, Kambodži, Malajsii, Myanmaru, Thajsku, Borneu a ve Vietnamu. Slon indický dnes patří mezi ohrožené druhy zvířat. Světový fond na ochranu přírody (WWF) odhaduje jejich stavy v přírodě na méně něž 50000 jedinců. Mezi hlavní příčiny jejich stále klesající početnosti patří ztráta životního prostředí a jeho fragmentace, nezákonný lov a narůstající konflikty mezi slony a lidmi. Dalším velikým problémem je odchyt jedinců z přírody a jejich následné ochočení k těžké práci v lese a využití v turismu.

Slon indický dorůstá délky těla 5,5–6,5 metru a váží 2–5 tuny. Má silný dlouhý chobot s jedním prstíkem, který slouží k uchopování předmětů. Na zadních končetinách má čtyři a na předních pět kopýtek. Barva kůže je šedá, řídce porostlá štětinami. Na rozdíl od slona afrického má vysoké čelo s dvěma čelními hrboly, menší uši a nejvyšším místem na zvířeti je vrcholek hlavy (u afrického druhu jsou to naopak ramena). Slon indický může mít částečně nebo zcela redukované kly, a to jak u samic, tak i u samců.

Slon je stádovým zvířetem, ve volné přírodě se vyskytuje ve společnosti až 40 jedinců. Příbuzné samice s mláďaty vytváří matriarchální skupiny, které vede nejstarší z nich. Mladí samci opouští skupinu, v dospělosti žijí samotářským životem a ke skupině se připojují jen na období rozmnožování. Slon pohlavně dospívá mezi 10–17 rokem života. Samice je březí 20–22 měsíců a rodí obvykle pouze jedno mládě, které váží okolo 80– 100 kg a samice ho kojí 1,5 roku (max 3 roky). Teprve ve 4 letech se začíná mládě osamostatňovat.

Denně spořádají v přírodě přibližně 150 kg potravy a nejméně 70 – 90 litrů vody. Živí se rostlinnou potravou během rána, navečer a v noci. V jejich jídelníčku naleznete například trávu, bambus, listy, kůru, výhonky, popínavé rostliny, palmy, fíkové listy, ovoce, jablečné dřevo nebo mango.

Sloni se v lidské péči mohou dožít přes 60 let, v přírodě je délka života kratší.

Zapojen do programu EEP.

O našem chovu:
Chov slonů v Zoo Liberec započal v roce 1958. Zoo Liberec v současné době má v lidské péči slonici Balu (*1984).

 

Z historie chovu
Žijí na stejném kontinentu

Denně spořádají v přírodě přibližně 150 kg potravy a nejméně 70 – 90 litrů vody.

Stupeň ohrožení podle IUCN:

EX – vyhynulý (Extinct), se přiřazuje druhům, u kterých zbývající exemplář zemřel nebo je pokládán za mrtvý. IUCN stanovilo rok 1500 jako předěl pro moderně vyhynulé druhy

EW – vyhynulý v přírodě (Extinct in the Wild) se přiřazuje druhům, u kterých několik jedinců v zajetí stále přežívá, ale ve volné přírodě už nežijí/nerostou.

CR – kriticky ohrožený (Critically Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí bezprostřednímu nebezpečí vyhynutí v blízké budoucnosti.

EN – ohrožený (Endangered) se přiřazuje druhům, které čelí vysokému riziku vyhynutí v blízké budoucnosti.

VU – zranitelný (Vulnerable) se přiřazuje druhům, které čelí velkému nebezpečí vyhynutí ve střednědobém období, pokud se podmínky nezmění.

NT – téměř ohrožený (Nearly Threatened) se přiřazuje druhům, které mohou být v blízké budoucnosti ohroženy vyhynutím, ale stále ještě nesplňují podmínky pro zařazení do stupně ohrožený.

LC – málo dotčený (Least Concern) jde o druhy, u nich jsou jen velmi malé nebo žádné obavy z vyhynutí.

Naši podporovatelé a sponzoři

Šípek Pavel 2022-07/
Šefraný Oto 2022-06/
Čálkovi Tereza a Zdeněk 2022-05/
Dominik Humburger 2022-05/
ELIŠKA FILINGEROVÁ 2022-05/
Pokorná Jitka 2022-04/
Dvořákovi 2022-03/
Zdeněk Přibyla 2022-04/
Tereza Dostálová 2022-04/
Dagmar Postlová 2022-04/
Lenka Staňková a Petr Rychna 2022-04/
Šlamborovi Anna a Ondřej 2022-04/
Lukáš Zachař 2022-04/
Martina Pazderková 2022-04/
„Tereza K., Petr Ko., Šárka A., Petra M., Veronika V.,
Lukáš V., Adéla H., Anička B., Marek H., Petr Ka.“ 2022-04/
Melicharová Dominika 2022-04/
Alena Řebíčková 2022-04/
Novákovi 2022-04/
Lucie Hrdličková 2022-04/
Zdeněk Veselý 2022-04/
Míša a Tomášek Kabrnovi 2022-04/
Dagmar Brožková 2022-04/
Jiří Čejka 2022-04/
David a Jana Vágnerovi 2022-04/
Romana Čtveráčková 2022-04/
Vlaďka, Ruda, Libor 2022-04/
Anežka a Bertík Mizerovi 2022-01/
Andrea Dubská 2022-03/
Kubík Tannert 2022-03/
David Hrkota 2022-03/
Lenka Nigrinová 2022-03/
Vandělík Pavel 2022-03/
Dušáková Markéta 2022-03/
Laciková Soňa 2022-03/
Věra Frydrychová 2022-03/
Hana Dostálová 2022-03/
Karolína Špringlová 2022-03/
Karolína Milská 2022-03/
Berglová 2022-03/
Procházkovi 2022-03/
Barbora Medvědová 2022-03/
Šírek Adam 2022-03/
Trost Matěj 2022-03/
Královi 2022-03/
Monika Hadrbolcová 2022-03/
Lentz Alena 2022-03/
Koudelková Kateřina 2022-03/
Dvořákovi 2022-03/
Rocky 2022-03/
Ladislava Kovářová 2022-03/
Tomáš Kačer 2022-03/
Aleš Kučera 2022-03/
Ivana Čejková 2022-03/
Zuzana Nesvadbová 2022-03/
Dana Machatková 2022-03/
ADAMIRA Transport s.r.o. 2022-03/
Víchovi 2021-12/
Meissner Marek 2021-12/
Rada rodičů a přátel školy při ZŠ Sokolovská a žáci Základní školy, Liberec, Sokolovská 328, p.o. 2021-12/
Záhumenská Lenka 2021-12/
Kočí Marcela 2021-12/
Šmíd Matýsek 2021-12/
Divečtí Petr a Eva 2021-12/
Hatašovi Líba a František 2021-11/
Polák Josef 2021-11/
Sacherová Helena 2021-10/
Ludmila Kubáčková 2021-09/
Filinger Zbyněk 2021-08/
Čálkovi Tereza a Zdeněk 2021-05/
Zuzelka Samuel 2021-05/
Truhlářství Luboš Vrabec 2021-05/
1. A, ZŠ náměstí Míru, Liberec 2021-05/
PADAS CZ s.r.o. 2021-05/
Vacek Michal 2021-05/
Tiedemann Sabine
Renault Česká republika, a.s – DACIA

Čálkovi Tereza a Zdeněk 2022-05-19

Zřizovatelem Zoo Liberec je Statutární město Liberec